Kystmuseet Norveg med mange tilbud for elever i grunnskolen.

Kystmuseet Norveg har mange tilbud rettet mot elever i grunnskolen. I tillegg har vi flere opplegg som kjøres som et fast tilbud for barnehager. Vår opplegg kan bestilles ved å kontakte Kystmuseet Norveg, tlf 488 80 024 (resepsjon) eller 488 80 027 (Nina)

Barnehage:

Barnas skreifestival. Her møter barna til ei forestilling i Heimbrygga som handler om å forberede fiskeren til vinterfiske. Fiskermann Benjamin har flere hjelpere som bistår ham i å pakke klar værøybomma.

Det er duket for både rogntog og fisk på pinne i Norveg-kafèen denne dagen.

 

Småkaill-vækko. Det er juleforberedelser i Berggården, hvor barna får være med på forberedelsesaktivitetene sammen med Magda og Benjamin.

 

Havbruk. Skolestarterne besøker laksen på merdekanten, og reiser ut med den flotte båten «Sunniva» sammen med Elin fra Salmonor. Før de drar på sjøen, får de ei lita innføring i havbruksdelen i Norveg-utstillinga.

 

Småskoletrinnet

Eventyrstund. Barna møter i Berggården, hvor vi spiser god gammeldags byggmelsgraut, og hører på sagn og eventyrfortellinger i museet. Primært for 1. og 2. trinn.

Barnas skreifestival. Her møter barna til ei forestilling i Heimbrygga som handler om å forberede fiskeren til vinterfiske. Fiskermann Benjamin har flere hjelpere som bistår ham i å pakke klar værøybomma. Fint for 1. klassetrinn.

Kunstverksted. Vi tilbyr kunstverksted med museumspedagoger fra Kunstmuseet Nord-Trøndelag, og formidlere fra Kystmuseet under skreifestivalen. Ellers hender det også at vi tilbyr kunstverksted i for småskoletrinnet når vi har kunstutstillinger i Norveg som passer for aktiviteter.

Fiske/fiskerihistorie. Utstillingene i Norveg og i Berggården/bryggene tilbys sammen med formidlere for alle trinn i småskolen. Passer for alle trinn i småskolen.

Samisk tema. Kystmuseet laget ei ny utstilling i 2017, som handler om reindrift i Vikna/Nærøy. Vi følger Antifamiliens flytting med reinflokken fra vinterbeite i Vikna til kalvingsplassen i Kvisten i Nærøy. Dette er historie som hører med i vår samtid, og i tilfeller der vi får det til, får elevene møte samene i tillegg til formidler på museet.

 

Mellomtrinnet.

Den gamle gården. Arena for opplegget er det gamle Berggårdsanlegget, med tjenerbolig, størhus og naust i tillegg til hovedhuset. Elevene lærer gjennom ulike aktiviteter hvordan livet var for ved århundreskiftet. Opplegget tar 2 skoletimer.

Drama. Skolestua, og andre utstillinger med rollespill kan kjøres som eget opplegg med kostymer. Opplegget tar 2 skoletimer.

Skreiquiz. Hvert år i forbindelse med skreifestivalen, inviteres 6.-klassingene til museet for å være med på årets skreiquiz. Det kommer museumspedagoger hit fra Namsos for å hjelpe til med å kjøre opplegget i Heimbrygga. Opplegget tar 1-2 skoletimer.

Kystkultur gjennom 10.000 år Elevene kan bruke en eller to skoletimer knyttet til ulike tema i Norveg, innenfor steinalder, middelalder/vikingtid, havbruk og miljø.

 

Ungdomstrinnet

Kystkultur gjennom 10.000 år. Elevene kan bruke utstillingene i Norveg knyttet til steinalder, jernalder/vikingtid/middelalder, nyere tids historie etter 1750 eller samtidshistorie, havbruk/miljø

Tysk/Engelsk. Noen trinn bruker audioguidene i Norveg, fortrinnsvis i tilknytning til tyskundervisningen.

Yrke. 8. trinn besøker ofte museet i forbindelse med yrkesorientering.