Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Skoletilbud

Kystmuseet Norveg har en rekke tilbud til elever i grunnskolen. Disse kan tilpasses ytterligere.
I tillegg har vi flere opplegg som arrangeres som et fast tilbud for barnehager.

Kystmuseet Rørvik har gleden av å ha mange elever innom i løpet av året. For at alle skal få en god opplevelse, så er de fleste av oppleggene slik at vi kun tar imot ett klassetrinn om gangen.

Våre opplegg kan bestilles ved å kontakte Kystmuseet Rørvik, tlf 488 80 024 (resepsjon) eller 488 80 027 (Nina).

Småskoletrinnet

Eventyrstund. Barna møter i Berggården, hvor vi spiser god gammeldags byggmelsgraut i Rørvik Kaffistova (fra 1913). Her blir det sagn og eventyrfortellinger i museet. Primært for 1. og 2. trinn. Koselig stemning og levende lys i ulike gamle lyskilder. 1-2 skoletimer.

Steinalder. Elevene møter «steinaldermennesket», og får en opplevelse av steinalderens mat, lukt og smak. De prøver ut noen av steinalderens redskaper. Opplegget kan gjerne kjøres i samarbeid med museet i steinalderboplassen i Svahyllveien på Byåsen i Rørvik, men kan også bestilles i utstillinga i Norveg, hvor det går med 1 skoletime. Passer best for 3.-4.trinn.

Bronse- og jernalder, “Gullgeita”. Opplegget kjøres på uteområdet på museet i tillegg til utstillinga i Norveg. Elevene lærer hvordan bronse- og jernalderen var. Passer best for 3.-4.trinn.

Barnas skreifestival. Her møter barna til ei forestilling i Heimbrygga hvor fiskeren forbereder seg til vinterfiske. Fiskermann Benjamin har flere hjelpere som bistår ham i å pakke værøybomma. Problemet er enkelte dyr i huset som skaper forviklinger. Fint for 1. klassetrinn. Tar 1 skoletime.

Kunstverksted. Vi tilbyr kunstverksted med museumspedagoger fra kunstmuseet, og formidlere fra Kystmuseet under skreifestivalen. Vi tilbyr også kunstverksted i for småskoletrinnet når vi har kunstutstillinger i Norveg som passer for å lage elevaktivitet. Kystmuseet har person 2 skoletimer. Passer for alle småskoletrinn.

Fiske/fiskerihistorie. Utstillingene i Norveg og i Berggården/bryggene tilbys sammen med formidlere for alle trinn i småskolen. Ved store grupper deler vi opp elevene og forsker flere steder i utstillingene. Aktuelt for alle småskoletrinn. Tar 1-2 skoletimer.

Samisk tema. Kystmuseet laget ei ny utstilling i 2017, som handler om reindrift i Vikna/Nærøy. Vi følger Antifamiliens flytting med reinflokken fra vinterbeite i Vikna til kalvingsplassen Kvisten i Nærøy. Dette er historie som hører med i vår samtid, og i tilfeller der vi får det til, får elevene møte samene i tillegg til formidler på museet. 1 skoletime.

Kystkultur gjennom 10.000 år Elevene kan bruke en eller to skoletimer knyttet til ulike tema i Norveg, innenfor steinalder, middelalder/vikingtid, havbruk og miljø. Brygger, naust og Berggården kan også inngå. Elevene kan deles i grupper. Et 2-timers opplegg.

Samisk tema. Basis i ei utstilling museet har laget i 2017. Året var 2006, og den siste tradisjonelle reinflyttinga, med lederein til fots, langs den mange hundre år gamle trekkveien fra vinterbeite i Vikna. Vi møter 3 generasjoner av reindriftsfamilien Anti, som skal flytte flokken fra Vikna til kalvingsbeitet i Nærøy. Elevene møter noen fra Anti-familien når dette er mulig. Opplegget tar 1 skoletime.

Leirskoletilbud i fiskeværet Sør-Gjæslingan. Museet ønsker å komme i gang igjen med leirskoleopphold i Sør-Gjæslingan. Det fredete fiskeværet er tatt vare på, og framstår som et eksempel på hvordan det var ute i øyene og fiskeværene før i tida. I dette opplegget lærer elevene seg ferdigheter om fiske, roing, kulturlandskap og mye annet.

Båtbygging. Besøke båtbyggerverkstedet og restaureringen av gavvelbåten “Torgunn Kathrine”. Verkstedet befinner seg i en plasthall ikke langt fra Byggeriet. Avtales med båtbygger Christiaan. Eller kontakt Kristin eller Nina ved Norveg for å få tilbudet tilrettelagt for en klasse. Passer fint for 6. trinn.

Ungdomstrinnet

Norsk telemuseum, Rørvik. Omvisning i telemuseet er spennende for ungdomstrinnet, som i mange tilfeller blir overrasket over den teknologiske utvikling som ligger til grunn for mobiltelefonen de har i lomma. Opplegget tar en skoletime.

Kystkultur gjennom 10.000 år. Elevene kan bruke utstillingene i Norveg knyttet til steinalder, jernalder/vikingtid/middelalder, nyere tids historie etter 1750. Det er utarbeidet et eget opplegg knyttet til vikingtid.

Samtid/framtid og klima. Elevene besøker havbruksutstillinga i Norveg, og utstillinga om plastforsøplinga av havene. Aktiviteter som setter idémyldringen i sving.

Tysk/Engelsk. Noen trinn bruker audioguidene i Norveg, fortrinnsvis i tilknytning til tyskundervisningen.

Yrke. 8. trinn besøker ofte museet i forbindelse med tema yrke. Elevene er innom i Norvegsalen med filmen «Stories from the sea», utstillinga med audioguide, innom i Berggården, båtbyggerverkstedet og Norsk telemuseum. Dette opplegget tar 3 skoletimer, men kan med fordel deles opp for elever lokalt.