Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Bryggene

Bryggene ved museumskanalen skaper atmosfære i kystbyen Rørvik

I dag ligger det fem brygger ved museumspollen. Fire av bryggene har antikvarisk verdi og er verneverdige. De har opprinnelig stått i Ytre Vikna og Nærøy. Ei brygge har opprinnelig stått i Rørvik. Slike bryggemiljø har stått flere steder i Vikna. Vi har forsøkt å gjenskape et slikt miljø.

Tre av bryggene inneholder flere av museets båter, de danner rammen om historien til vår rikholdige trebåttradisjon.

Viknaøyene har vært skogfattig langt tilbake i tid; likevel ser det ut som at det ikke manglet båter. Av båtene i Vikna var en stor andel bygget i Bindal og Nærøy. Det oppsto en symbiose mellom det fiskerike Vikna og det skogrike Bindal.

De rike vinterfiskeriene fantes og finnes tre plasser i Norge; Lofoten, Vikna-værene og Møre.

Bryggerekken ligger langs vestsiden av kanalen som går fra Nærøysundet og inn til Museumspollen. Hele området er eid av Nærøysund kommune og er regulert til museumsformål. Alle bygninger er og blir reist i tungt bindingsverk med to etasjer og loft. Både bygningsmassen og inventaret i bryggerekken har stor antikvarisk- og kulturhistorisk verdi.

  • Heimbrygga
  • Sakshaugbrygga
  • Sjånesbrygga
  • Sildnotbrygga
  • Verkstedbrygga
  • Bondøbrygga
  • Båtsamling