Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Bryggene

Bryggene ved museumskanalen skaper atmosfære i kystbyen Rørvik

I dag ligger fem brygger ved museumspollen. Fire av bryggene har antikvarisk verdi og er verneverdige. De har opprinnelig stått i Ytre Vikna og Nærøy. Ei brygge har opprinnelig stått i Rørvik. Sjaanesbrygga planlegges satt opp, men det er uvisst når dette kan starte.

Slike bryggemiljø har stått flere steder i Vikna. Vi har forsøkt å gjenskape et slikt miljø.

Tre av bryggene skal inneholde flere av museets båter, de skal danne rammen om historien til vår rikholdige trebåttradisjon.

Viknaøyene har vært skogfattig langt tilbake i tid; likevel ser det ut som at det ikke manglet båter. Av båtene som finnes - og fantes - i Vikna var en stor andel bygget i Bindal og Nærøy

Vinterfiskeriene var ikke stort i Bindal, de rike fiskeriene fantes og finnes tre plasser i Norge; Lofoten, Vikna-værene og Møre.

En symbiose mellom det skogfattige, men fiskerike Vikna og det skogrike, men akk så vinterfiskefattige Bindal oppsto.

 

Kystmuseet har pålegg om å legge sprinkler i bryggene, til det trengte vi et eget pumpehus.

Det lille huset som er ved brua er ”pumpehuset”. Vikna kommune har ikke nok eget vann, og importerer alt drikkevann til Rørvik, fra Nærøy. Pumpen skal gi nok vannkraft til sprinkleranlegget.

I det lille pumpehuset er det også toaletter, som er åpne når det er tilstelninger i markedsgata/ Heimbrygga.

Bryggerekken ligger langs vestsiden av kanalen som går fra Nærøysundet og inn til Museumspollen. Hele området er eid av Vikna kommune og er regulert til museumsformål. Alle bygninger er og blir reist i tungt bindingsverk med to etasjer og loft. Både bygningsmassen og inventaret i bryggerekken har stor antikvarisk- og kulturhistorisk verdi.

Fra gangbroen over kanalen og fram til nordligste bygg; - Heimbrygga - er det planlagt en utstillingshall for museets mange båter. Båthallen skal bestå av tre sammenbygde bygninger. De tre bryggene; Den første er en gammel brygge, den midterste et nybygg og den siste en gammel brygge.

  • Heimbrygga
  • Sakshaugbrygga
  • Sjånesbrygga
  • Sildnotbrygga
  • Verkstedbrygga
  • Bondøbrygga
  • Båtsamling