Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Vågsenget og lokalhistorikeren Paul Woxeng

Lokalhistorikeren Paul Woxeng (1883-1967) bygde opp et privat museum med over 3000 gjenstander på hjemstedet Vågsenget.

Vågsenget

Paul Woxeng la grunnlaget for museet i Vikna kommune/Rørvik,  som etter hvert fikk status som kystmuseum for Nord-Trøndelag. Det private museet ble flyttet til Berggården i Rørvik.

Rundt 600 viknaværinger utvandret til Amerika på starten av 1900-tallet. Paul Woxeng var en av dem. Her levde han et allsidig liv: han drev som sagbruksarbeider, gartner, bygningsarbeider, maler, sporvognfører og butikkbetjent. Det var sannsynligvis tiden i Amerika som fikk Paul Woxeng til å starte samlerarbeidet som førte til at han grunnla sitt første museum på Vågsenget i 1919. I 1932 bygde han eget hus til samlingen av gamle bruksting på haugen bak våningshuset, og her tok han imot mange besøkende.

Det er ikke tvil om at Paul tok sitt samler- og lokalhistoriske arbeid alvorlig. Barna kan fortelle at faren ofte satt ved kjøkkenbordet og skrev, og at det lokalhistoriske arbeidet ofte kom foran arbeidet på gården. Han skrev ofte at den eneste måten man kunne ta vare på bygdekulturen på, var at hver kommune fikk sitt eget museum. Disse ideene skulle imidlertid først slå igjennom i Norge mange tiår tidligere.

Blant hans bøker finnes en beretning om gårds- og grannesamfunnet, samt en fullstendig sosialistorie fra Vikna. Paul Woxeng bidro til at tre bind av Viknaboka, bygdeboka for Vikna.

Etter amerikaoppholdet var han kontaktmann for Viknalaget i Amerika, der primus motor var John Rørvik. Sammen med Rørvik skrev han utvandrernes saga. I 1931 begynte Paul Woxeng å skrive på sin del av boka Viknaværinger i Amerika. Det var Woxeng og Rørvik som førte boka i pennen, og den er en virkelig utvandrers-saga med fullstendige lister over hvem som utvandret, hvor de dro fra og hvor i USA de slo seg ned.

Vikna kommunes kjøp av Vågsenget

I 1970 kjøpte Vikna kommune gjenstandssamlingen som var på Vågsenget. 14 dekar av eiendommen ble fradelt som bygdetun, og i 1972 ble det avgjort at samlingen måtte flyttes for at materialet ikke skulle ta ytterligere fuktskade. Det ble tydelig at dersom Woxengs Samlinger skulle komme til sin rett, måtte det meste av materialet flyttes til Berggården i Rørvik.
Vågsenget er i dag et populært utfartssted ved sjøen. Husene ligger lunt til, omgitt av fjell og høydedrag. Husene kan leies.