Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Kystmuseet i Nord-Trøndelag feirer 40 år

Kystmuseet i Nord-Trøndelag feirer 40 år i 2016

Selv om forhistorien til Kystmuseet i Nord-Trøndelag er betydelig eldre, så feirer vi i år at det er 40 år siden museet offisielt i 1975 fikk ansvaret for kystkulturen i Nord-Trøndelag. Allerede i 1919 kom den første forløperen til museet da Paul Woxeng grunnla Woxengs samlinger på Vågsenget. I 1970 kjøpte Vikna kommune Vågsengtunet, Woxengs barndomshjem, og gjenstandssamlingen. Vikna historielag fikk ansvaret for å ta vare på denne samlingen .

I 1973 overtok Woxengs Samlinger Berggården for å bruke den til museumsformål og gjenstandssamlingen flyttes fra Vågsenget og til Berggården der den er i dag. Berggården ble bygd av Johan Og Betzy Berg i 1878 og var navet i handelsstedet som fikk avgjørende betydning for utviklingen av Rørvik som sted og etter hvert kystby. Etter at handelen var avviklet i Berggården hadde den hatt ulike roller i Rørvik, blant annet som doktorkontor. Museet har siden restauret bygningskomplekset tilbake til sin opprinnelige form og utseende.

I 1975 det som den gang hette Kystmuseet Woxengs Samlinger fylkesansvaret for kystkulturen og tok navnet Kystmuseet i Nord-Trøndelag. Dette ansvaret innebar at museet kom inn på de offentlige tilskuddsordninger for museer.

Etter at fiskeværet Sør-Gjæslingan ble fraflyttet i 1978 kjøpte Vikna kommune fiskeværet i 1979 og museet fikk ansvaret for å ta vare på kulturminnene, totalt 22 ulike objekter. Den første overnattingen i rorbuer i museets regi fant sted sommeren 1980. Da museet kom inn på Sør-Gjæslingan var været og husene i kraftig forfall og museet har lagt ned betydelige arbeid, penger og ressurser i å restaurere bygninger og anlegg der ute. I 2010 ble Sør-Gjæslingan fredet som kulturmiljø av nasjonal betydning, det første i Norge. Noen av museets over 50 båter er også lagret på Sør-Gjæslingan.

En annen milepæl for museet skjedde i 1989. Da ble fellesbygget Borgstua i Berggårdstunet bygget og museet fikk dette som kontorsted samlokalisert med Vikna folkebibliotek. I perioden 1994 til 2009 ble flere verneverdige brygger flyttet fra diverse steder på Namdalskysten og satt opp i Rørvik, ved Pollen, av museet. Disse bryggene er i dag en viktig del av museet og planen er at de på sikt skal huse Kystmuseets båtutstilling.