Kultur- og naturopplevelser på Namdalskysten

Visningssenter SalmoNor

På Kystmuseet Norvegs mange arenaer og bespisningstilbud fra Kafé Norveg er vi behjelpelig med å sette sammen unike tilbud til våre gjester.

I utstillingen i Norveg finner du også utstilling om havbruk. Dette er del av den ordinære utstillingen, men tilhører visningssenteret.

Samarbeidet med SalmoNor bidrar også til opplevelser i skjærgården og Sør-Gjæslingan.

De faste turene på sommeren går til visningssenteret for laks ved Bondøya og videre til Sør-Gjæslingan. Dette gjelder hver tirsdag, torsdag og fredag i tidsrommet slutten av juni til begynnelsen av august. 

De lange tidslinjene skisseres når vi iscenesetter visningsturen  «En unik tidsreise i sjømathistorien» – fra tidligere tiders fiske fra åpen båt og rorbuliv til dagens produksjon av laks på topp moderne havbruksanlegg.  Som enkeltgjest  kan du bestille tur sommers tid. (I tillegg til faste avganger har vi også et eget tilbud tilpasset ulike grupper).

Sør-Gjæslingan , Vikna, Norway. Foto: Martin Jehnichen

Sør-Gjæslingan , Norway. Foto: Martin Jehnichen

Det fredete fiskeværet Sør-Gjæslingan er ei perle på Namdalskysten, og det er ikke overraskende at mange av våre gjester har etterspurt muligheten om å kombinere besøket på merdkanten med et besøk i fiskeværet.  Både tilreisende turister og lokalbefolkning som ved charteropplegg besøkte både det historiske fiskeværet og de moderne laksemerdene, opplevde dette som en spennende reise. I sommer vil også enkeltturister få mulighet til å delta på denne «tidsreisen» i sjømathistorien. Kl. 11.00 vil m/s Sunniva ha avgang fra Norvegs flytebrygge, og først sette kurs for SalmoNors visningsanlegg for laks ved Bondøya. Her forteller røkterne om livet på et fullskala, moderne oppdrettsanlegg. Videre går ferden til Sør-Gjæslingan hvor Kystmuseet Norvegs rorbuvert byr på omvisning i fiskeværet og en enkel lunsj. Gjestene får ca 1,5 time på land i Sør-Gjæslingan, og totalt vil turen vare i ca fire timer.

Oppmøte senest kl. 10.30 i Kystkultursenteret Norveg for å bli med i havbruksutstillingen før avreise med MS Sunniva.

Disse avgangene midt på sommeren er et attraktivt supplement til rutebåtavgangene til fiskeværet ellers i uka.  Det vil også være mulig for våre gjester å kombinere denne avgangen med å bo på museum i Sør-Gjæslingan, og benytte annen rutegående transport for å komme seg hjem igjen. For dette tilbudet; ta kontakt på telefon 48 88 00 24 eller [email protected].

M/S Sunniva tar 12 passasjerer. Værforbehold.

Denne bildekrusellen krever javaskript.