Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

2

CVG_0334

Vi må fjerne den gamle stråkjøl kjølen for å få tilgang til kjølboltene .

We have to remove the protective keel to get access to the keel bolts.

CVG_0333

Først skal jeg løfte båten ca 10 cm.

First I needed to lift the boat up around 10 cm.

CVG_0335

Stråkjøllen beskytter hoved kjølen mot skade. Den er relativt lett å erstatte, hvis  den er skadet.

The extra keel protects the main keel from damage. It is relative easy to replace when damaged.

CVG_0364

Før jeg skal fjerne den propellens aksel, må jeg ta bort en del av roret.

Before I could remove the axle I had to take away part of the rudder.

CVG_0368

Etter rengjøring og rust- behandling,  ser det ut som de delene,  er  i fortsatt i god stand, det ser ut som de er fra 1936, da båten ble bygget.

After cleaning and rust treatment it looks like the parts are still in good condition, it looks like they are from 1936 when the boat was build.

CVG_0339

Kjølbolter  må skiftes etter minst 30 år.

The keel bolts  need  to be replaced after at least 30 years of service.

20150910_110456

Her ser du den gamle bolten. Bolten er av rustfritt stål, og som ble montert under motoren, den er trolig fra 70 tallet, da de endret motoren. De er ok, men det blir bra, å erstatte dem. Stålbolten er sannsynligvis eldre,  og  brukket  i to …

Here you see the old bolt. The stainless steel bolts were mounted under the engine and are probably from the 70th when they changed the engines. They are ok but it’s good to replace them. The steel bolt is probably older and broken in half…

20150814_083428

Jeg har også fjernet  gammel  leire ballast, slik at jeg kunne inspisere kjøl og planker, fra innsiden. Til tross for (eller på grunn av) leiren, er  veden er i bemerkelsesverdig god stand.

I also removed the old clay ballast so I could inspect the keel and planks from the inside. Despite (or because of) the clay the wood is in remarkable good condition.

CVG_0341

Jeg har også begynt å fjerne propellens aksel og monteringsbraketter, for å få tilgang til kjølboltene.

I have also started to remove the propeller axle and mounting brackets to get access to the keel bolts.

20150702_144129

Jeg fikk hjelp fra Frank Andreas,  som også hjalp meg,  med restaureringen av hovedhuset på Vågsenget. Her kan du se ham fjerne en gammel planke. Han fjernet også den gamle drev og negler.

I got help from Frank Andreas who also helped me with the restoration of the main house at Vågsenget. Here you can see him remove an old plank. He also removed the old caulk and nails.

20150910_110624

Her ser du resultatet av vårt arbeid. Mange spiker der nesten helt rustne mens andre var i god stand. Vi sjekket de fleste av de gamle nagler og når vi var i tvil vi dro dem ut.

Here you see the result of our work. Many nail where almost completely rusted while other where good enough. We checked most of the old nails and when in doubt we pulled them out.

20150422_083909

Å fjerne de gamle naglene boret vi et hull i hodet ,og bruke en skrue og brekkjern for å trekke dem ut.

To remove the old nails we drilled a hole in the head and use a bolt and crowbar to pull them out.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Alternativt, sveiset jeg et rør fra innsiden, til den gamle spiker og dro dem ut på den måten.

Alternatively, I welded a pipe from the inside to the old nail and pulled them out that way.

spijkertrekker

20150814_083345

20150814_083325

20150814_083223

20150814_083001

1