Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

1

CVG_0234

 

En av de første tingene gjorde var å fjerne kobber ishud som beskytter treverket mot isen. Jeg nummerert hver plate fordi vi vil bruke den igjen.

One of the first things I have done is removing the copper sheathing that protects the wood from ice. I numbered every plate because we will use it again.

 

CVG_0230

Huden under ishud er god nok etter anslagsvis 30 år.

The wooden planks under the copper sheathing are good enough after an estimated 30 years.

CVG_0257

Demontere vanninntaket.

Pulling out a water intake.

CVG_0260

Kobber inntak er sterkt korrodert, så vi må finne en erstatning.

The copper intake is severely corroded so we need to find a replacement.

CVG_0259

Ishud fjernet

All the copper sheathing removed…

 

 

CVG_0258

 

Og lagres.

And stored.

 

P1020715

 

Garnrullene på akterhekken må gjenopprettes.

The rolls at the back of the boat that guide the fishing nets need to be restored.

CVG_0298

 

Treverket er råttent og må erstattes.

The wooden roll was rotten and we are not able to save a part of it.

 

CVG_0286

De plastruller vil også bli erstattet, vi må finne ut hva som opprinnelig ble brukt.

The plastic rolls will also be replaced, we have to find out what was originally used.

CVG_0284

Fjerne stålkonstruksjon tok lang tid på grunn av tung korrosjon.

Removing the steel construction took a long time because of heavy corrosion.

CVG_0295

Alle ståldelene rengjøres med rustfjerner og behandles med Owatrol olje

All the steel parts are cleaned with rust remover and treated with Owatrol oil