Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Torgunn Katrine i 2016

Årsrapport  er nå tilgjengelig for nedlasting: Årsrapport 2016 Torgunn Katrine

Du kan lese en del av rapporten under.

The annual report for Torgunn Katrine is now available for download (Norwegian only) Here you can read part of the raport in English.

Hud, Kontrollere spiker.

Tilstand av de gamle spiker

I 2016 har vi konsentrert vårt arbeid på babord side av båten. Vi har fjernet alle de gamle drev under vannlinjen, og vi har visuelt sjekket alle båtspiker og erstattet rundt 120 med nye. Etter å ha fjernet naglene fant vi ut at rundt halvparten var i dårlig stand, noe som betyr at de var rustet bort, dette gjelder mer enn 50 prosent. Etter å ha sjekket spanten for råte,  erstattet vi de gamle spikerene med større 5 tommers båtspiker. Den opprinnelige båtspiker var 4, 41/2 og 5 tommers sannsynligvis tilsvarende med originale planker, oppussing av båten på sekstitallet og reparasjoner senere. I nesten alle tilfeller var treverket i spantene bak de gamle naglene i god stand. På grunn av reparasjoner på sekstitallet, hvor de la nye spant ved de gamle, har vi spikret i disse nye spanter hvis de gamle spanter ble splittet eller sprekker for mye .

Vi har kontrollert de fleste gamle spiker

Checking the nails

In 2016, we have concentrated our work on the port side of the boat. We have removed all the old caulk below the waterline, and we have visually checked all nails and replaced around 120 of them. After removing the nails we found that about half were in poor condition, which means that they were corroded. After checking the wood for rot, we replaced the old nails  with larger 5 inch nails. The original nails were between 4, 41/2 and 5  inch long  In almost all cases, the  ribs behind the old nails are in good condition. Due to repairs in the sixties, where they laid new ribs beside  the old ones, we have used thes newer ribs if the older ones were split in the lenght.

Ny hud.

3 nye planker på stb side

 

Robin Karlson er vår lærling siden oktober, her hjelper hand med å montere en hud plank

Vi monterte 4 nye planker i front av båten, over vannlinjen og 1 under vanlinje. To hadde råteskader og to var  1 1/4″  gran planker fra butikk montert på 90 tallet.

We installed 4 new planks in front of the boat above the waterline and 1 under vanlinje. Two had rot and two were 1 1/4 “spruce planks bought  from the local hardware store and mounted 90s.

 

Spant

Nye spanter blir tilpasset

 

Nye spanter er boltet mot de gamle

Vi monterte 5 nye Spant på toppen i front. 2 på bb. og 3 på stb., alle hadde råte skade eller stor sprekker. To stykker var reparert fra før, men de ble brukt en dårlig kvalitet på trevirke og jeg erstattet dem med gran. Jeg brukte samme metode for å koble den nye spant med den gamle, som de hadde brukt før. Det er ikke klart når dette ble reparert. De to på den andre siden boltet jeg ned med 12 mm rund jern, klinket på en side og mutter på annen side. Vi har også spunset en spantetopp.

 

Ribs
We mounted 5 new ribs  in the front of the boat, all had rot damage or major cracks. Two pieces were repaired before, but they used in a poor-quality timber and I replaced them with spruce. I used the same method to connect the new ribs with the old one, which they had used before. It is not clear when these were repaired. The two on the other side I bolted  

 

Bjelkevegger

Nye bjelkeveger på bb side

Bjelkeveggen  i front på begge sider, hadde råteskade derfor erstattet vi dem med nye av samme dimensjon. De opprinnelige klinkeboltene var 14 mm galvanisert, jeg erstattet dem med 16mm galvanisert fordi 14 mm er ikke lenger produseres.

Beam barer

The beam barer in front of the boat on both sides are replaced with new ones of the same size.

Garnering og livholt

Vi begynte med å montere garnering og livholt i lugar. Livholt er 2 tommer og garnering mellom 1 og 1,5 tommer.  Garnering er delvis montert på klosser slik at de ha samme hode som livholt.

Vi bruke hydraulisk presse for montering.

We started to mount planking on the inside of the boat as well as the “livholt”, a thicker plank that helps strenghtening the boat. The livholt is 2 inches and planks between 1 and 1.5 inches. The planks are partially mounted on blocks so that they have the same thicknes as the livholt.

Livholt og garnering ferdig montert

 

Dekksbjelke

Vi har montert en av de 5 nye dekksbjelker, for å få stivhet i båten.

We monted one of the deck beams to stiffen the boat wile we still work on it.

Gamle bjelke på hver side av de nye

Tre nagler

De naglene som brukes i skroget går ikke gjennom garnering. Jeg er ikke sikker på om de kuttet naglene på spant og slått inn kile eller om de brukte blindnagle. På grunn av at de ikke har brukt døytlene på utsiden, antar jeg at naglene er montert før at garnering/livholt ble montert.Nye nagler skal jeg montere som blindagler fordi at jeg ikke vil bore gjennom garneringen eller rive garnering.Nagler er 26 mm og hode  36mm. Lengde av kile er ca 9 cm og 26mm bredd. Begge to er furu.

They used wooden nails to connect the planks, they are not conected to the planks on the inside.

Årsrapport 2016 Torgunn Katrine