Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Om Torgunn Katrine

 

Torgunn i dag

Kystmuseet I Nord-Trøndelag, Woxengs Samlinger, under paraplyen MuseetMidt, tok over motorgavelen Torgunn Kathrine I 1995. Fartøyet ble brukt i 15 år opp til 2010 for å transportere last og handverkere til Sør-Gjæslingan. Sør-Gjæslingan er et nasjonalt fredet kulturlandskap (fredet fra 2010)langt ute i havet. Museumshandverkere fra Kystmuseet, restaurerer 22 bygg i det gamle fiskeværet. Torgunn Kathrine ble bygget i 1936 i Jondal, Hardanger. hun kom til Namdalen i 1961, hun var blitt kjøpt av brødrene Urshals i Nærøy.de skiftet styrhus og motor. Den eldre 20hk Wichman, ble byttet med en moderne MD 155 hk Volvo Penta…

.

In 1995 Torgunn Katrine was acquired by the coastal museum Woxengs samlinger Nord-Tronderlag  (now museetmidt, Norweg) and the museum used the boat up till 2010 for transporting cargo and passengers to Sør-Gjæslingan the islands that are now an protected heritage and where the museum maintain and restore the old buildings. Torgunn Katrine was built around 1936 in Jondal, Hardanger. In 1961 she arrived here in Namdalen when she was bought by the brothers Urshals in Nærøy. During that time they did some minor repairs and changed the motor from an old 20hp Wichman to a more modern Volvo Penta.

 

P1030053

I 2010 kunne en se at Torgunn Kathrine lekket mer enn før, og en bestemte seg for å sette henne på land. Hun ble heist på land, med den intensjon å få henne tett og restaurere styrehuset.

.

However, in 2010 she started leaking more and more and it was decided to lift her out of the water and on to the land with the intention to restore the hull and wheelhouse.

 

P1000019

Styrehuset er i så dårlig forfatning og etter nærmere inspeksjon sist år, ble det fattet et vedtak om å bygge et nytt styrehus..

.

The wheelhouse is in bad shape and is lifted off the boat in 2010. After closer inspection last year, it was clear that we need to build a new wheelhouse.

 

DSCN6494

Flere bjelker ble også fjernet i 2010 og 2011. På dette bildet kan du se hvorfor..

.

Several beams were also removed in 2010 and 2011. On this picture you can see why.

20141016_145204_Android

En av plankene har blitt langt løsere enn i 2010, dette er et signal på at noe er galt. Jeg sjekket flere nagler og mange av dem er rustet, så en del av jobben, blir å gå over samtlige, og skifte de som er rustet. Planken i seg selv er ganske ok, mitt estimat er at jeg må skifte 50 meter..

.

One of the planks has come loose since 2010, a sign that something is wrong. I checked several nails and most of them are rusted so one of the jobs we have to do is to go over all the nails and replace the once that are bad. The planks itself are ok and I estimate that I have to change around 50 meter.


015

Fordi restaureringen av fartøyet er så kostbart, hard et tatt så lang tid å få startet med restaureringsprosjektet.

.

Because restoring a boat of this size is expensive, it has taken until now to get the project started.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektleder for restaureringen er håndverker Christiaan van Gaal.

Fiskebruket, Flatholmen, Sør-Gjæslingan