Bryggene ved Museumskanalen skaper atmosfære i kystbyen Rørvik

I dag ligger fem brygger ved museumspollen. Fire av bryggene har antikvarisk verdi og er verneverdige. De har opprinnelig stått i Ytre Vikna og Nærøy. Ei brygge har opprinnelig stått i Rørvik. Sjaanesbrygga skal settes opp i løpet av 2014/15

Slike bryggemiljø har stått flere steder i Vikna. Vi har forsøkt å gjenskape et slikt miljø.

Tre av bryggene skal inneholde flere av museets båter, de skal danne rammen om historien til vår rikholdige trebåttradisjon.

Viknaøyene har vært skogfattig langt tilbake i tid; likevel ser det ut som at det ikke manglet båter. Båtene som finnes og fantes i Vikna var i stor del bygget i Bindal og Nærøy

Vinterfiskeriene var ikke stort i Bindal, de rike fiskeriene fantes og finnes tre plasser i Norge; Lofoten, Vikna-værene og møre.

En symbiose mellom det skogfattige men fiskerike Vikna og det skogrike, men akk så vinterfiskefattige Bindal oppsto..

Vi har pålegg om å legge sprinkler i bryggene, til det trengte vi et eget pumpehus.

Det lille huset som vi ser ved brua er ”pumpehuset”. Vikna kommune har ikke nok eget vann, men importerer alt drikkevann til Rørvik, fra Nærøy. Pumpen skal gi nok vannkraft til i sprinkleranlegget.

I det lille pumpehuset skal det også komme toalett, som blir åpent når vi har tilstelninger i markedsgata/ Heimbrygga.

Bryggerekken ligger langs vestsiden av kanalen som går fra Nærøysundet og inn til Museumspollen. Hele området er eid av Vikna kommune og er regulert til museumsformål. Alle bygninger er og blir reist i tungt bindingsverk med to etasjer og loft. Både bygningsmassen og inventaret i bryggerekken har stor antikvarisk- og kulturhistorisk verdi.

Fra gangbroen over kanalen og fram til nordligste bygg; – Heimbrygga – er det planlagt en utstillingshall for museets mange båter. Båthallen består av tre sammenbygde bygninger. De tre bryggene; Den første er en gammel brygge, den midterste et nybygg og den siste en gammel brygge.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

  • Heimbrygga
  • Sakshaugbrygga
  • Sjånesbrygga
  • Sildnotbrygga
  • Verkstedbrygga
  • Bondøbrygga
  • Båtsamling