Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

3

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

To rekkastøtter var i dårlig forfatning, sannsynligvis fordi en del av riggen var koblet til lenningen.

Two stantions were in bad shape, probably because part of the rig was connected to it and the rails.

20150916_094227_HDR

Fordi  vi ikke hadde ønske om  å erstatte rekkestøtten og skansekledningen, måtte jeg lime inn to nye deler,  og det ble en mindre  ideell løsning, men den generelle konstruksjonen vil være sterk nok.

Because I didn’t want to replace the stations or the bulwark planks I had to glue in two new parts in a less than ideal way. but the overall construction will be strong enough.

20150917_093054

Her kan du se hvordan det ser ut nå. Senere vil jeg lage en ny lenning, som vil bli koblet til den gamle, den nye delen av Lenningen går over til å bli en del av dekket.

Here you can see how it looks like now. Later I will make a new part of the rails that will be connected to the old one and goes to the front of the boat where it becomes a part of the deck.

20151111_150944

Jeg skal bruke de gamle rekkeboltene,  rekkeboltene brukes til å koble lenning, mot rekkestøtter.

I was able to save the old bolt that are common for these kinds of boats. They are used to connect the rails against the stantions.

rekkebolt

20151103_102019

Neste jobb var å fjerne dieseltanken …

Next job was removing the diesel tank…

20151103_110524

… Og oljetank for varmeapparatet og …

…and oil tank for the heater and…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

… betjening som styrer vinsjen.

…the leavers that control the winch.

20151106_100738

20151111_150927

20151103_103321

For å fjerne tanken, må jeg fjerne  benken den står på, samt kledning , ventiler og alt av rør. Vi ønsker å bruke alt sammen, når vi skal remontere tanken.

To remove the tank, I carefully removed the benches, covers, valves and piping. I want to reuse all of it when possible.

20151106_093405

Vi tok ut tanken, slik at vi kunne sjekke og male den, men vi ønsket også å se tilstanden til plankene bak tanken.

We removed the tank so we could check it and paint in but we also wanted to see the condition of the planks behind it.

20151111_151015

Tanken er i god stand, så jeg malte dette med primer …

The tank is in good condition so I painted it…

 

20151209_100356

Og I sine opprinnelige farger.

In its original colors.

20151202_101144

20151202_101221

Jeg har også laget en ny steam kasse, som vi skal bruke når vi må bøye hudplankene og garneringe.

I also made a new steam box that we gone use later when we have to bend the planks that go on the hull.

20151022_084929

Jeg fant to størrelser av skipsspiker i skroget, 4 og 4,5 tommer. Det er vanskelig å få de originale norske skipsspiker,  da de er ikke lenger produseres. Jeg har rundt 150 originale 5 toms spiker, som ble brukt i dekket på Torgunn, og noen esker med 6 tommers spiker som er for stor.De nye skipsspikrene på fire tommer,  som jeg har funnet, er av den danske typen, og er for liten, spesielt fordi de skal erstatte den gamle 4 og 4,5-tommers skipsspiker. Jeg må sannsynligvis bruke de 5 tommers spikrene, og prøve å finne flere.

I found two size of nails in the hull, 4 and 4,5 inch. It is difficult to get the original Norwegian nails, they are no longer produced. I have around 150 original 5 inch nails that were used in the deck of Torgun and a few boxes of 6 inch nails that are obviously too big. The new four inch nails I have found are of the Danish type and are too small, especially because they have to replace the old 4 and 4,5-inch nail.  I probably have to use the 5 inch nails, and try to find a replacement.