Velkommen til Kystmuseet i Nord-Trøndelag / Norveg. Her kan du få nye opplevelser og kunnskap! Besøk oss for opplevelser og handel. Velkommen!

Kystmuseet i Nord-Trøndelag/Norveg er lokalisert i Vikna. Avdelingen er fordelt på tre lokaliteter, Rørvik, med handelsgården Bergården, med naust og brygger, det fredete kulturmiljøet – fiskeværet Sør-Gjæslingan og Vågsenget, et gårdsanlegg på Mellom-Vikna.

Kystmuseet driver et omfattende formidlingsarbeid gjennom faste og temporære utstillinger. Vi har i mange år benyttet drama som et viktig virkemiddel i formidlingsarbeidet – skuespill, vandreteater, fortellerteater. Museet arbeidet tett med lokale og regionale teatergrupper.

I tillegg til de rent museale arbeidsoppgavene driver avdelingen omfattende utleievirksomhet  i fiskeværet Sør-Gjæslingan. Få inspirasjon og opplev Sør-Gjæslingan virtuelt med 360 graders panoramabilder, samt studer museets mange bygninger både utvendig og innvendig! Undersøk ledig kapasitet og bestill opphold online.

Mat er en viktig del av kulturopplevelsen. Dette formidler museet blant annet gjennom vår restaurantdrift  i Norveg – Senter for kystkultur og kystnæring.

Utviklingen av den digitale plattformen er støttet av Nyskaping og Utvikling Ytre Namdal iks. Nettstedet er fortsatt under utvikling. I løpet av våren 2016 vil noen av sidene komme på tysk og engelsk.

ARTIKLER

Arkiv