Sør-Gjæslingan på visningsmenyen

De lange tidslinjene skisseres når vi iscenesetter en «unik tidsreise i sjømathistorien» – fra tidligere tiders fiske fra åpen båt og rorbuliv til dagens produksjon av laks på topp moderne havbruksanlegg. I tillegg til faste avganger for enkeltpersoner i sommersesongen har vi også pakketilbud tilpasset ulike grupper.

Sør-Gjæslingan , Vikna, Norway. Foto: Martin Jehnichen

Sør-Gjæslingan – Foto: Martin Jehnichen

Det fredete fiskeværet Sør-Gjæslingan er ei perle på Namdalskysten, og det er ikke overraskende at mange av våre gjester ønsker å kombinere besøket på merdkanten med et besøk i fiskeværet.  M/s Sunniva ha avgang fra Norvegs flytebrygge, og først settes kurs for SalmoNors visningsanlegg for laks ved Bondøya. Her forteller røkterne om livet på et fullskala, moderne oppdrettsanlegg. Videre går ferden til Sør-Gjæslingan hvor Kystmuseets rorbuvert byr på omvisning i fiskeværet og en enkel lunsj der laks er på menyen. Gjestene får ca 1,5 time på land i Sør-Gjæslingan, og totalt vil turen vare i ca fire timer.

Gruppeturer til Sør-Gjæslingan inkl. besøk ved laksemerd.

Tilgjengelig medio mai – ultimo august. Total tid: ca. 4 timer i skjærgården + mulighet for besøk på museet og havbruksutstillingen før eller etter turen (i åpningstiden kl. 10 – 16).

Prisen inkluderer båttur med guiding på merdkanten på lakseoppdrettsanlegget til Salmonor, omvisning av rorbuverten i Sør-Gjæslingan og enkel lunsj der laks er på menyen. Eventuell drikke ut over kaffe/vann må medbringes eventuelt kjøpes i landhandelen på Sør-Gjæslingan.

MS Sunniva

Til havbruksanlegget

ved Bondøya

Grunnpris kr 4.000 inkl. havbruksutstillingen i Norveg og guiding på merdkanten Tillegg servering per person kr 100 Inntil 12 personer
MS Sunniva Til havbruksanlegget ved Bondøya og videre til Sør-Gjæslingan Grunnpris kr 6.500 inkl. havbruksutstillingen i Norveg, guiding på merdkanten og omvisning i Sør-Gjæslingan Tillegg for sjømatlunsj m.m. per person kr 325 Inntil 12 personer
MS Sunniva og RIB

Til havbruksanlegget

vedBondøya

Grunnpris kr 10.600 inkl. havbruksutstillingen i Norveg og guiding på merdkanten Tillegg servering per person kr 100 Inntil 24 personer
MS Sunniva og RIB Til havbruksanlegget ved Bondøya og videre til Sør-Gjæslingan Grunnpris kr 16.400 inkl. havbruksutstillingen i Norveg, guiding på merdkanten og omvisning i Sør-Gjæslingan Tillegg sjømatlunsj m.m. per person kr 325 Inntil 24 personer
Tillegg for ettermiddag og helg kr 500

Ta kontakt på tlf. 48 88 00 23, eller fyll ut skjemaet nedenfor.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Forespørsel om tilbud på båttur i skjærgården med MS Sunniva (inntil 12 personer) og evt. RIB i tillegg (inntil 12 personer); dvs. totalt inntil 24 personer:

Forespørsel grupper med MS Sunniva og evt. tillegg med RIB