Gullgeita DKS – bronsealder og jernalder i Norge

Dette er ett av våre tilbud til skolene. Vi samarbeider med Namdalsmuseet om dette tilbudet som omhander:

Bronsealder 1800- 500 f. Kr. 1300 år: Det varme årtusen, tusen år med god tid til å lage vakre ting..

Jernalder 500 f. Kr – 1000 e. Kr. 1500 år: Vinteren kom, og det gjorde at vi måtte bygge tettere og lengre hus, vi dyrket vinterfôr og holdt dyra i boligen i den kalde årstid.

 

Tema fra Gullgeita

Tema fra Gullgeita

Bronsealderen 1800 f. Kr. – 500 f. Kr

Bronsealderen var en varm og grøderik tid, det var da nordmenn startet med de første tamme ”nyttedyr” Geit og sau. Norge hadde ikke vinter i store deler av landet. Vi har funnet spor etter ”skinnbikini” og andre lette klær. De lagde smykker av gull og bronse, glass, bein og treperler.

Vi finner spor etter dyrkning med stein-ard (enkel plog) og de skar korn med flintsigd. Jaktmotiv vitner om jegere, fiskere og bønder. Stedsnavn fra perioden; Nes, Vik, Dal, Hunn, Tune og Rør

Vi vet svært lite om denne tiden, men vi finner spor etter gudetro og soldyrkelse helleristninger/ hellemaleri, seremoniøkser, smykker med magiske sirkler og andre tegn. Bildet til høyre viser oss en scene fra bronsealderens kultdyrkning på Leka. (Solsemhula)

Bronsealder 1800- 500 f. Kr. 1300 år: Det varme årtusen, tusen år med god tid til å lage vakre ting..

Jernalder 500 f. Kr – 1000 e. Kr. 1500 år: Vinteren kom, og det gjorde at vi måtte bygge tettere og lengre hus, vi dyrket vinterfôr og holdt dyra i boligen i den kalde årstid.

Bronsealderen ble 1300 år senere erstattet med jernalder; Klimaet ble langt hardere, kuldegrader og snø erstattet den tørre grønne vinterperioden.

Jernalderen 500 f. Kr – 1000 e. Kr.

Jernalder, består av flere epoker: førromersk jernalder, romersk jernalder, folkevandringstid og Merovingertid. Vikingtid hører også med i jernalder her i Norge.

Vinteren ble kaldere og husene smalere og lengre, dyrene ble flyttet inn, i den ene enden av huset bodde tamdyr og ble husdyr.

Nøden lærer naken kvinne å spinne og knivløs mann å utvinne jern. De første jernutvinningsovnene i Norge er fra førromersk jernalder. Norge ble et viktig område i verden. Nå hadde landet et attraktivt byttemiddel.