Kystmuseet Norveg har en rekke tilbud til elever i grunnskolen, og som kan tilpasses ytterligere. I tillegg har vi flere opplegg som kjøres som et fast tilbud for barnehager. Våre opplegg kan bestilles ved å kontakte Kystmuseet Norveg, tlf 488 80 024 (resepsjon) eller 488 80 027 (Nina)

For de fleste av oppleggene kan vi kun ta imot ett klassetrinn i gangen.

 

SMÅSKOLETRINNET

Eventyrstund. Barna møter i Berggården, hvor vi spiser god gammeldags byggmelsgraut i Rørvik Kaffistova (fra 1913). Her blir det sagn og eventyrfortellinger i museet. Primært for 1. og 2. trinn. Koselig stemning og levende lys i ulike gamle lyskilder. 1-2 skoletimer.

Steinalder. Elevene møter «steinaldermennesket», og får en opplevelse av steinalderens mat, lukt og smak. De prøver ut noen av steinalderens redskaper. Opplegget kan gjerne kjøres i samarbeid med museet i steinalderboplassen i Svahyllveien på Byåsen i Rørvik, men kan også bestilles i utstillinga i Norveg, hvor det går med 1 skoletime. Passer best for 3.-4.trinn.

Bronse- og jernalder, «Gullgeita». Opplegget kjøres på uteområdet på museet i tillegg til utstillinga i Norveg. Elevene lærer hvordan bronse- og jernalderen var. Passer best for 3.-4.trinn.

Barnas skreifestival. Her møter barna til ei forestilling i Heimbrygga hvor fiskeren forbereder seg til vinterfiske. Fiskermann Benjamin har flere hjelpere som bistår ham i å pakke værøybomma. Problemet er enkelte dyr i huset som skaper forviklinger. Fint for 1. klassetrinn. Tar 1 skoletime.

Kunstverksted. Vi tilbyr kunstverksted med museumspedagoger fra kunstmuseet, og formidlere fra Kystmuseet under skreifestivalen. Vi tilbyr også kunstverksted i for småskoletrinnet når vi har kunstutstillinger i Norveg som passer for å lage elevaktivitet. Kystmuseet har person 2 skoletimer. Passer for alle småskoletrinn.

Fiske/fiskerihistorie. Utstillingene i Norveg og i Berggården/bryggene tilbys sammen med formidlere for alle trinn i småskolen. Ved store grupper deler vi opp elevene og forsker flere steder i utstillingene. Aktuelt for alle småskoletrinn. Tar 1-2 skoletimer.

Samisk tema. Kystmuseet laget ei ny utstilling i 2017, som handler om reindrift i Vikna/Nærøy. Vi følger Antifamiliens flytting med reinflokken fra vinterbeite i Vikna til kalvingsplassen Kvisten i Nærøy. Dette er historie som hører med i vår samtid, og i tilfeller der vi får det til, får elevene møte samene i tillegg til formidler på museet. 1 skoletime.

 

MELLOMTRINNET

Den gamle gården. Arena for opplegget er det gamle Berggårdsanlegget, med tjenerbolig, størhus og naust i tillegg til hovedhuset. Elevene lærer gjennom ulike aktiviteter hvordan livet var ved århundreskiftet. Opplegget tar 2 skoletimer.

Drama. Skolestua med rollespill kan kjøres som eget opplegg med kostymer. Opplegget tar 2 skoletimer.

Skreiquiz. Hvert år under skreifestivalen, inviteres 6-trinn til museet for å være med på årets skreiquiz. Museumspedagoger kommer fra Namsos for å hjelpe til med opplegget i Heimbrygga. Tar 1-2 skoletimer.

Kystkultur gjennom 10.000 år Elevene kan bruke en eller to skoletimer knyttet til ulike tema i Norveg, innenfor steinalder, middelalder/vikingtid, havbruk og miljø. Brygger, naust og Berggården kan også inngå. Elevene kan deles i grupper. Et 2-timers opplegg.

Samisk tema. Basis i ei utstilling museet har laget i 2017. Året var 2006, og den siste tradisjonelle reinflyttinga, med lederein til fots, langs den mange hundre år gamle trekkveien fra vinterbeite i Vikna. Vi møter 3 generasjoner av reindriftsfamilien Anti, som skal flytte flokken fra Vikna til kalvingsbeitet i Nærøy. Elevene møter noen fra Anti-familien når dette er mulig. Opplegget tar 1 skoletime.

Leirskoletilbud i fiskeværet Sør-Gjæslingan. Museet ønsker å komme i gang igjen med leirskoleopphold i Sør-Gjæslingan. Det fredete fiskeværet er tatt vare på, og framstår som et eksempel på hvordan det var ute i øyene og fiskeværene før i tida. I dette opplegget lærer elevene seg ferdigheter om fiske, roing, kulturlandskap og mye annet.

Båtbygging. Besøke båtbyggerverkstedet og restaureringen av gavvelbåten «Torgunn Kathrine». Verkstedet befinner seg i en plasthall ikke langt fra Byggeriet. Avtales med båtbygger Christiaan. Eller kontakt Kristin eller Nina ved Norveg for å få tilbudet tilrettelagt for en klasse. Passer fint for 6. trinn.

 

UNGDOMSTRINNET

Norsk telemuseum, Rørvik. Omvisning i telemuseet er spennende for ungdomstrinnet, som i mange tilfeller blir overrasket over den teknologiske utvikling som ligger til grunn for mobiltelefonen de har i lomma. Opplegget tar en skoletime.

Kystkultur gjennom 10.000 år. Elevene kan bruke utstillingene i Norveg knyttet til steinalder, jernalder/vikingtid/middelalder, nyere tids historie etter 1750. Det er utarbeidet et eget opplegg knyttet til vikingtid.

Samtid/framtid og klima. Elevene besøker havbruksutstillinga i Norveg, og utstillinga om plastforsøplinga av havene. Aktiviteter som setter idémyldringen i sving.

Tysk/Engelsk. Noen trinn bruker audioguidene i Norveg, fortrinnsvis i tilknytning til tyskundervisningen.

Yrke. 8. trinn besøker ofte museet i forbindelse med tema yrke. Elevene er innom i Norvegsalen med filmen «Stories from the sea», utstillinga med audioguide, innom i Berggården, båtbyggerverkstedet og Norsk telemuseum. Dette opplegget tar 3 skoletimer, men kan med fordel deles opp for elever lokalt.