Salgsutstillingen «Nerdrumelever» i Norveg til 18. september

Utstillere i Norveg-galleriet er de tre kunstnerne Trine Follmoe, Even Richardson og Harald Kolderup.

Alle de tre er tidligere Nerdrumelever, og utvalget av i alt 23 grafiske arbeider som vises fram i Norveg, er fra perioden som elever av Nerdrum.

Det er Magne Olav Årsand Brevik som eier grafikksamlingen, og som selger kunst i Norveg denne gangen.

Trine Follmoe sitt verk «Lite barn».

Det andre verket som er gjengitt her er, «selvportrett» av Harald Kolderup