Opplev magien gjennom vandreteateret «Rørvik… den første lille by på en øy..» under Skreifestivalen medio mars 2018!

«Rørvik, den første, lille byen på en øy; bortimot tyve små trehus, derav tre hoteller, ti kaféer og en redaksjon for stedets avis» skrev forfatter Karel Capek i 1936 da han var på gjennomreise.

Det spektakulære vandreteateret «Rørvik … den første lille by på en øy…» er en sentral del av formidlingen av kystkulturen. Visninger både fredag og lørdag kveld under Skreifestivalen. Da slukkes lysene i bykjernen, og en slumrende hundreårshistorie vekkes til live med alle sine ingredienser av magi, sjarm, glede og sorg!

Vi inviterer til byvandring noe utenom det vanlige, til et vandreteater som iscenesetter historien til en hel liten kystby. Året er 1907.

Kjøp billett(er) på nett.

Se videoglimt fra forestillingene i 2012 filmet og regissert av Alf Morten Salater-Daljord.

Få med deg en spektakulær kulturopplevelse gjennom vandreteateret «Rørvik… den første lille by på en øy..», som tar deg med 100 år tilbake i tid gjennom ulike tablåer.

Flere av Kystmuseet Norveg sine bygninger ligger spredt i sentrum av kystbyen Rørvik. Hver for seg og samlet er disse bærere av en del av Rørviks fascinerende og interessante historie, en historie som i sterk grad er preget av stedets strategiske beliggenhet ved skipsleia. Vandreteateret er med og levendegjør deler av kystbyen Rørviks historie, i hovedsak tilknyttet museets bygninger i sentrum.

Til Rørvik kom folk fra øyene omkring, den omkringliggende region og kysten for øvrig. Det var ikke mange som bodde i Rørvik, men alltid mange som var her. Slik har det vært, og slik er det fortsatt i dag. Rørviks historie er skapt i et tett samspill mellom folk fra fjern og nær, og dette er gjenskapt gjennom vandreteateret.

Gode havneforhold tilfredsstilte Rørvik tidens nye krav. Av stor betydning for utviklingen av Rørvik var det også at forretningsmannen Johan Berg på samme tid etablerte en virksomhet som snart utviklet seg til den største handelsforretningen i Ytre Namdal.

Handelsnæringen vokste raskt. Noen drev både med kjøp og salg, andre etablerte spesialforretninger, særlig innenfor manufaktur (hatteforretninger, moteforretninger for å nevne noe). Flere kafeer, hoteller og losjitilbud vokste fram. Bak mange av disse nye etableringene møter vi driftige kvinner. Også håndverkere fant sin plass i Rørvik: urmakere, skomakere, smeder, syersker, garver, farver og slakter.

Rørvik fikk telegraf allerede i 1876. Vanligvis var det større byer og steder som fikk telegraf. Begrunnelsen for etableringen i Rørvik som da hadde 100 innbyggere (nå 3000) var den sentrale beliggenhet stedet hadde i forhold til sjørelatert trafikk. Her var det dampskipsanløp, poståpneri og området representerte et viktig fiskeriområde. Stasjonen ble først kalt ”Nærøsund Telegrafstation”, deretter ”Rørvik telegraf- og rikstelefonstation” (senere kjent som Rørvik Radio).

Det er niende gang Kystmuseet Norveg viser vandreteateret. Under Skreifestivalen fredag 16. mars og lørdag 17. mars blir det mange forestillinger. Premiere fredag kl. 19.00. Lørdag starter forestillingene kl. 18.00.Visninger hvert 20. minutt.

Det er et hundretalls svært dyktige amatøraktører i sving på ca 15 tablå, og regissør Catrine Telle er med for første gang. Produsent er Kystmuseet Norveg. Manusforfatter er lokalhistoriker Kjellrun Åsgard og Midt-Norsk Lyd besørger lyd og lys.Det hele tok til på slutten av 1800-tallet. Fra å være en folkerik gård i 1875 skjer i løpet av et par tiår en eventyrlig utvikling og på 1890-tallet framstår Rørvik som et pulserende handelssentrum på Norskekysten, og senter for hele Ytre Namdal.