Omvisning restaureringsarbeidene på båten Torgunn Katrine lørdag 17. mars kl. 14.

Restaureringsarbeidene på Torgunn Katrine foregår i en plasthall ved Hansvikveien. Lørdag under Skreifestivalen har du anledning til å ta en nærmere titt på båten.

Les mer om restaureringsarbeidene her. Hallen finner du på Hansvikvegen (andre siden av veien fra Brannstasjonen). Her vil tradisjonshandverker Christiaan van Gaal vise deg rundt.