Vår avdelingsleder går av med pensjon og vi har derfor ledig stilling som

AVDELINGSLEDER

ved Museet Midts avdeling Kystmuseet i Nord-Trøndelag.

Er DU vår nye LEDER?

Museet Midt IKS er en regional museumsorganisasjon for Namdalen, og består av fire avdelinger: Norsk Sagbruksmuseum, Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Namdalsmuseet, Kunstmuseet Nord-Trøndelag og i tillegg Distriktsseksjonen som yter faglig bistand til 6 medlemskommuner. Det største museet, Kystmuseet i Nord-Trøndelag, er også administrasjonssted for Museet Midt.

Kystmuseet har hovedbase i Rørvik, og ivaretar et lokalt og regionalt ansvar for forskning, forvaltning og formidling av kystkultur.  Kystmuseets mest profilerte bygg er Norveg – senter for kystkultur og kystnæring – et av de mest spektakulære bygg på Norskekysten. I tillegg forvalter museet Berggården og ei bryggerekke i Rørvik. Kystmuseet har også forvaltningsansvar for det eneste fredete fiskeværkulturmiljøet i Norge; Sør-Gjæslingan – som fikk denne statusen i 2010, og har 22 fredete hus og anlegg, og for Vågsenget på Mellom-Vikna. I alt forvalter Kystmuseet i Nord-Trøndelag 63 bygg, samt 57 åpne bruksbåter og to fartøy, og en større gjenstands- og fotosamling. Kystmuseet skal i de kommende år realisere et kombinert magasin og utstillingshall for deler av båtsamlingen.

Kystmuseet er et viktig møtested, og hadde sist år 40 000 besøkende. Museet gjennomfører i løpet av året en rekke arrangementer og viser flere temporære utstillinger. Matkultur er en viktig del av formidlingen ved kystmuseet, og ivaretas av restauranten ved Norveg. Kystmuseet ble i 1997 kåret til Årets museum i Norge, og er utpekt til å være et FYRTÅRN i Trøndelags reiselivsstrategi. Museet deltar også i flere nasjonale museumsnettverk. Staben ved Kystmuseet utgjorde i 2016 18,5 årsverk.

Rørvik er kommunesenteret i Vikna kommune. En kommune med ca 4200 innbyggere – de fleste lokalisert i og rundt tettstedet Rørvik. Her er det sterk vekst og et yrende arbeidsliv og gode muligheter for arbeid for ektefelle/samboer. Rørvik er et viktig regionalt skolesenter med tilbud fra barnehage til videregående skole og maritim fagskole. Vikna har ett rikt kulturliv og en unik og flott skjærgård.

 

Avdelingsleder er Kystmuseet i Nord-Trøndelags øverste leder, rapporterer til Museet Midt IKS sin direktør og har kontorsted ved Norveg.

Ligger din neste jobb i Rørvik?

Ansvarsområde som avdelingsleder:

 • Ansvar for den daglige ledelse og driften av avdelingen.
 • Personalansvar for avdelingen.
 • Utarbeiding av langsiktige strategier, årsplaner og budsjett for avdelingen.
 • Ansvar for økonomi- og budsjettstyring.
 • Ansvar for å styrke og utvikle egeninntekter til avdelingen, samarbeid med næringslivet og andre partnere.
 • Ansvar for avdelingens seksjoner.
 • Være bindeleddet mellom
  • Avdelingen og Museet Midt IKS
  • Avdelingen og eier (Kystmuseet i Nord-Trøndelag Woxengs Samlinger Vikna KF)
  • Avdelingen og fagseksjonene i Museet Midt IKS
  • Avdelingslederen er medlem i ledergruppen i Museet Midt IKS.

Du må ha:

 • Ledererfaring og kunnskap i administrasjon og økonomistyring.
 • Relevant høgskole eller universitetsutdannelse.
 • Erfaring med egeninntjening og samarbeid med næringslivet.
 • Målbevisst, resultatorientert og entusiastisk teamleder, med evne til å tenke strategisk.
 • Sosial og relasjonsbyggende evner.
 • Nytenkende og med gjennomføringsevne
 • Trives med høyt tempo i en travel hverdag.
 • Ha gode kommunikasjonsevner – muntlig og skriftlig i norsk og engelsk.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Du bør ha:

 • Høgskole eller universitetsutdannelse i museumsrelaterte fag
 • Erfaring fra museumsarbeid

Vi tilbyr:

 • Fast 100 % stilling
 • Stor grad av selvstendighet
 • Godt arbeidsmiljø
 • Sterkt fagmiljø
 • Tariffavtale og pensjonsordning i KLP
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale

 

Se www.kystmuseetnorveg.no for nærmere informasjon.

For mer informasjon om stillingen kontakt museumsdirektør Camilla Birkeland tlf. 488 80 026 eller administrasjonskonsulent Tone Lise Stene tlf. 488 80 020.

Søknad

Skriftlig søknad med CV, samt kopier av attester og vitnemål sendes til:

[email protected]

eller til

Museet Midt IKS

Strandgata 7

7900 Rørvik

 

Søknadsfrist: 28.02.2018