FORTELLERTEATER I RØRVIK

Som en del av sommerbilletten, som varer i to dager, kan du få med deg fortellerteateret «Å friste tilværelsen» kl. 1300 og kl. 1500. Reis tilbake til 1909 med tjenestepiken Pernille Olsdtr. Buøy, og vandre rundt med henne i de gamle husene som hørte til handelshuset Berggården, der Pernille har tjeneste. Hun er ikke helt fornøyd med sin lodd i livet, og drømmer seg ofte bort. Du kommer garantert til å dra på smilebåndet av Pernille. Turen starter i Norveg, der man også kjøper billett, og ender opp i handelsstedet Berggården, hvor man til slutt kan gå rundt i det gamle museet.

Billetten gjelder også for besøk i utstillingen i Norveg. Oppmøte i Norveg kl. 1100, 1300 og 1500 alle ukedager.


 BÅTTUR TIL HAVBRUKSANLEGG OG DET FREDA FISKEVÆRET SØR-GJÆSLINGAN

Besøk også fiskeværet Sør-Gjæslingan og samtidig et moderne havbruksanlegg. Sted/oppmøte for dette: kl. 10.30 i Kystkultursenteret Norveg
Varighet: ca 4 timer
Perioder: Tirsdager, torsdager og fredager fra 27. juni – 4. august (og 26/29. juli i f.m. Rørvikdagene).
Værforbehold: Alle påmeldte vil bli kontaktet for avklaringer ved evt. ekstremvær.
Grupper: Vi tilbyr også tilpassede turer til grupper (inntil 24 personer)
Kontakt: 48 88 00 24

Turen starter i Kystkultursenteret Norveg hvor vår formidler tar deg med inn i vår spennende havbruksutstilling, før MS Sunniva tar deg med til vårt matfiskanlegg for laks. Deretter går turen til det fredede fiskeværet Sør-Gjæslingan.

Visningssenter SalmoNor

Guiding på merdkanten. Foto: SalmoNor