Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Rørvik søker etter teaterguide og vert

Vil du formidle kystkultur på museet i Rørvik i sommer?

Vi søker etter teaterguide som også innehar ulike oppgaver som formidler, omviser og kafévert ved Kystmuseet i Rørvik i perioden 26. juni t.o.m. 6. august.

I juli er det fortellerteater daglig i tillegg til historiske vandringer i tidsrommet fra kl.11-16. Her går guiden i rolle som tjenerskap i Berggården fra 1880.

Vi søker etter guider som har/er:

  • interesse for historie
  • ferdigheter i teater og drama
  • er utadvendt og omgjengelige
  • liker å formidle
  • har god fremstillingsevne – muntlig og skriftlig – i norsk, engelsk og gjerne tysk
  • trives i vertskapsrollen

 

Vi tilbyr:

  • Lønn i ht. museumsoverenskomsten
  • Pensjon i KLP
  • Jobb i perioden fra siste uka i juni, hele juli, og første uka i august. Turnus i tidsrommet fra kl.09.30-17.

Er dette jobben for deg?

Send en kortfattet søknad med CV og kopier av vitnemål og attester til [email protected] eller postadresse:

Museet Midt IKS, Strandgata 7, 7900 Rørvik

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos:

Formidlingsansvarlig Nina Grindvik Sæternes, tlf. 48880027, eller avdelingsleder Charles Utvik, tlf. 48880045

Søknadsfrist: 24. april 2017

Om Kystmuseet i Nord-Trøndelag og Museet Midt IKS

Museet Midt IKS er en regional museumsorganisasjon for Namdalen og består av 4 ulike avdelinger; Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Norsk Sagbruksmuseum, Namdalsmuseet og Kunstmuseet i Nord-Trøndelag. I tillegg har virksomheten 2 distriktskonservatorer som yter faglig bistand til 6 medlemskommuner.

Kystmuseet i Nord-Trøndelag har hovedbase i Rørvik, Vikna kommune, og ivaretar et lokalt og regionalt ansvar for forskning, forvaltning og formidling av kystkultur.  Kystmuseets mest profilerte bygg er Norveg – senter for kystkultur og kystnæring – et av de mest spektakulære bygg på Norskekysten. I tillegg forvalter museet Berggården og ei bryggerekke i Rørvik. Kystmuseet har også forvaltningsansvar for det eneste fredete fiskeværkulturmiljøet i Norge; Sør-Gjæslingan – som fikk denne statusen i 2010, og har 22 fredete hus og anlegg, og for Vågsenget på Mellom-Vikna. I alt forvalter Kystmuseet i Nord-Trøndelag 63 bygg, samt 57 åpne bruksbåter og to fartøy, og en større gjenstands- og fotosamling. Kystmuseet skal i de kommende år realisere et kombinert magasin og utstillingshall for deler av båtsamlingen. Kystmuseet er et viktig møtested, og hadde sist år 39 000 besøkende. Museet gjennomfører i løpet av året en rekke arrangementer og viser flere temporære utstillinger. Matkultur er en viktig del av formidlingen ved Kystmuseet, og ivaretas av restauranten ved Norveg. Kystmuseet ble i 1997 kåret til Årets museum i Norge. Museet deltar også i flere nasjonale museumsnettverk. Staben ved Kystmuseet utgjorde i 2016 18 årsverk.