Vår renholder har søkt om ett års permisjon og vi søker deg!

Vi søker etter renholder til Kystmuseet i Nord-Trøndelag sine lokaler på Rørvik og Sør-Gjæslingan i ca 75 % stilling.

Noen av de viktigste arbeidsoppgavene er:

 • Renhold og hovedrengjøring av lokalitetene ved Kystmuseet i Nord-Trøndelag
 • Hovedrengjøring av museets lokaliteter i Sør-Gjæslingan før sesongåpning og ordinært renhold ved særlige behov
 • Polish og vedlikehold av våre tregulv
 • Annet forfallende arbeid

Du må:

 • Ha relevant erfaring fra renhold
 • Være punktlig og pålitelig
 • Effektiv
 • Fleksibel da noe renhold i helg må påregnes ved arrangement
 • Arbeide selvstendig og planmessig
 • Være praktisk og løsningsorientert
 • Være opptatt av kvalitet og å gjøre en god jobb som renholder
 • Ha god framstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig og du må beherske engelsk muntlig
 • Inneha gode samarbeidsevner

Du bør:

 • Ha fagbrev som renholder er en fordel
 • Være serviceinnstilt
 • Være ansvarsbevisst
 • Være selvstendig
 • Utvise interesse for, og inneha en personlig holdning som gjør deg egnet til å ivareta oppgavene som er relevant for stillingen.

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn og pensjon i KLP i h.t. museumsoverenskomsten.
 • Opplæring

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi kan også tilby andre arbeidsoppgaver som for eksempel servering mv. i bedriften for å få full stilling om dette er ønskelig.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos:

Serviceleder Anita Holmby, tlf. 488 80 024 eller [email protected]

Avdelingsleder Charles Utvik, tlf. 452 70 977 eller [email protected]

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes:

Museet Midt IKS, Strandgata 7, 7900 Rørvik eller via e-post [email protected]

Tiltredelse snarest

Søknadsfrist: 31. mars 2017

 

Om Kystmuseet og Museet Midt IKS

Museet Midt IKS er en regional museumsorganisasjon for Namdalen, og består av 4 ulike avdelinger; Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Norsk Sagbruksmuseum, Namdalsmuseet og Kunstmuseet Nord-Trøndelag. I tillegg har virksomheten 2 distriktskonservatorer som yter faglig bistand til 6 medlemskommuner.

Kystmuseet i Nord-Trøndelag har hovedbase i Rørvik, Vikna kommune, og ivaretar et lokalt og regionalt ansvar for forskning, forvaltning og formidling av kystkultur.  Kystmuseets mest profilerte bygg er Norveg – senter for kystkultur og kystnæring – et av de mest spektakulære bygg på Norskekysten. I tillegg forvalter museet Berggården og ei bryggerekke i Rørvik. Kystmuseet har også forvaltningsansvar for det fredete fiskeværkulturmiljøet Sør-Gjæslingan – som fikk denne statusen i 2010, og har 22 fredete hus og anlegg, og for Vågsenget på Mellom-Vikna. I alt forvalter Kystmuseet i Nord-Trøndelag 63 bygg, samt 57 åpne bruksbåter og to fartøy, og en større gjenstands- og fotosamling. Kystmuseet skal i de kommende år realisere et kombinert magasin og utstillingshall for deler av båtsamlingen. Kystmuseet er et viktig møtested, og hadde sist år 39 000 besøkende. Museet gjennomfører i løpet av året en rekke arrangementer og viser flere temporære utstillinger. Matkultur er en viktig del av formidlingen ved Kystmuseet, og ivaretas av restauranten ved Norveg. Kystmuseet ble i 1997 kåret til Årets museum i Norge. Museet deltar også i flere nasjonale museumsnettverk. Staben ved Kystmuseet utgjorde