Utstillingen «Reindrift på Namdalskysten» kan du oppleve på Norveg fra lørdag 4. februar.

I 2017 er det 100 år siden samenes første landsmøte. Ved museet markerer vi jubileet med denne utstillingen, der fotoene viser reinflytting på tradisjonelt vis fra vinterbeite i Vikna, sammen med et utvalg gjenstander som finnes ved museene her i regionen og hos privat.

Kystmuseet i Nord-Trøndelag laget et dokumentasjonsprosjekt om reinflyttinga i Vikna/Nærøy i 2006, fordi dette ble siste gang Anti-familien flyttet reinflokken til fots med lederein langs den gamle trekkveien over de to bruene. På grunn av både stor utbygging og økt ferdsel ved Nærøysundbra, er den gamle flytteveien nå stengt, og den tradisjonelle flyttinga til og fra vinterbeite i Vikna kan ikke lenger foregå til fots. Vi møter familen Anti og deres medhjelpere, som har hatt Vikna og Nærøy som vinterbeite og kalvingsplas siden familien flyttet til Nord-Trøndelag fra Finnmark i 1975. Progsjektet ble et sterkt møte med tradisjoner som i uminnelige tider har vært del av livet på kysten.

Dette er å fortelle ei historie i en samfunnsmessig sammenheng, om tradisjon, kystkultur, mangfold, og om konflikt i et samfunn i hurtig endring. Samenes kultur, som de overfører til sine barn, kan på mange vis være ukjent for mennesker som lever helt nær dem. Forhåpentligvis kan denne utstillingen bidra til å skape refleksjon omkring stedet vi bor på, og mer kunnskap om samisk tradisjon?

NB! Utstillingen er daglig tilgjengelig i tidsrommet kl. 11 – 15, bortsett fra søndager og mandager. Imidlertid er den åpen på samenes nasjonaldag mandag 6. februar.