Vil DU jobbe i et historisk fiskevær i sommer?

Sør-Gjæslingan , Vikna, Norway. Foto: Martin Jehnichen

Sør-Gjæslingan , Vikna, Norway. Foto: Martin Jehnichen

Kystmuseet i Nord-Trøndelag søker etter en rorbuvert til det unike fiskeværet Sør-Gjæslingan. Rorbuvertens hovedansvar er å gi våre besøkende en best mulig opplevelse av besøket på Sør-Gjæslingan. Det kreves derfor at du må være engasjert, allsidig, selvstendig, ansvarsbevisst, utadvendt og serviceinnstilt. Vi søker primært etter en rorbuvert som kan utføre arbeid på fiskeværet i sesongen fra ca. 1. mai – ca. 15. september hvert år. Dersom det er ønskelig er Kystmuseet åpne for at man kan fordele arbeidsperioden på flere med ett system på for eksempel 3 ukers turnus.

Sør-Gjæslingan er en øygruppe som ligger sørvest for Rørvik i Vikna kommune og har anløp av hurtigbåt fire ganger i uka i sommersesongen. Museet drifter 22 hus i fiskeværet og de autentiske buene leies ut for overnatting. Til sammen har vi 75 sengeplasser. Været har også en original butikk som holdes åpent daglig med korte åpningstider for salg av enkle handelsvarer.

Noen av de viktigste arbeidsoppgavene er:

 • Vertskap for besøkende gjester
 • Renhold
 • Klargjøring, innsjekking og utsjekking av rorbuene
 • Formidle og guide
 • Butikkdrift
 • Forefallende arbeid

Sør-Gjæslingan har en unik historie gjennom hundrevis av år, og var i sin tid et av de viktigste fiskeværene sør for Lofoten. Formidling av denne historien er sentral for museet og verten må sette seg inn i denne historien og arbeidet for bevaring av fiskeværet. Rorbuverten samarbeider med våre restaureringshåndverkere som arbeider i Sør-Gjæslingan i samme periode.

Du må:

 • Ha erfaring fra renhold
 •  Arbeide selvstendig og planmessig
 •  Være praktisk og løsningsorientert
 •  Kunne beherske IT-verktøy i det daglige arbeidet
 •  Ha god framstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig og du må beherske engelsk muntlig
 •  Inneha gode samarbeidsevner
 • Være myndig.

Du bør:

 • Det er ønskelig at du har erfaring fra butikkdrift og overnattingsdrift.
 • Være båtvant da du må ro fra en øy til en annen.

Vi tilbyr:

 • Lønn og pensjon i KLP i h.t. museumsoverenskomsten.
 • Egen bolig til disposisjon for rorbuverten uten vederlag.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos:

Seksjonsleder/konservator Kristin Kjønsø, tlf. 488 80 021 eller [email protected]

Avdelingsleder Charles Utvik, tlf. 488 80 045 eller [email protected]

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes:

Museet Midt IKS, Strandgata 7, 7900 Rørvik eller via e-post [email protected]

Søknadsfrist: 26. februar 2017

Les mer om Sør-Gjæslingan her.

Om Kystmuseet og Museet Midt IKS

Museet Midt er en regional museumsorganisasjon for Namdalen, og består av 4 ulike avdelinger; Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Norsk Sagbruksmuseum, Namdalsmuseet og Kunstmuseet Nord-Trøndelag. I tillegg har virksomheten 2 distriktskonservatorer som yter faglig bistand til 6 medlemskommuner.

Kystmuseet i Nord-Trøndelag har hovedbase i Rørvik, Vikna kommune, og ivaretar et lokalt og regionalt ansvar for forskning, forvaltning og formidling av kystkultur.  Kystmuseets mest profilerte bygg er Norveg – senter for kystkultur og kystnæring – et av de mest spektakulære bygg på Norskekysten. I tillegg forvalter museet Berggården og ei bryggerekke i Rørvik. Kystmuseet har også forvaltningsansvar for det eneste fredete fiskeværkulturmiljøet i Norge; Sør-Gjæslingan – som fikk denne statusen i 2010, og har 22 fredete hus og anlegg, og for Vågsenget på Mellom-Vikna. I alt forvalter Kystmuseet i Nord-Trøndelag 63 bygg, samt 57 åpne bruksbåter og to fartøy, og en større gjenstands- og fotosamling. Kystmuseet skal i de kommende år realisere et kombinert magasin og utstillingshall for deler av båtsamlingen. Kystmuseet er et viktig møtested, og hadde sist år 39 000 besøkende. Museet gjennomfører i løpet av året en rekke arrangementer og viser flere temporære utstillinger. Matkultur er en viktig del av formidlingen ved Kystmuseet, og ivaretas av restauranten ved Norveg. Kystmuseet ble i 1997 kåret til Årets museum i Norge. Museet deltar også i flere nasjonale museumsnettverk. Staben ved Kystmuseet utgjorde i 2016 18 årsverk.