bordTil RESTAURANT NORVEG og KANTINE TELENOR.

søker Kystmuseet en ambisiøs souschef med kokkefagbrev, relevant utdanning og genuin interesse for mat.

Vi er på jakt etter en kreativ kokk som har lidenskap for bransjen og som ønsker å være med på å videreutvikle Restaurant Norveg som en merkevare på topp kvalitet og sunne lokale råvarer – fra stedets fiskere og kjøttprodusenter – i tråd med museets faglige forankring, kystkultur/kystnæring.

Restaurant Norveg gir trygge rammer og er arena for personlig og forretningsmessig utvikling. Vi ønsker en souschef som vil være med å påvirke bedriftens tilbud og retning samtidig som man videreutvikler sin egen kompetanse innenfor kokkefaget.

Vi har fantastiske selskapslokaler i Norveg, Berggården og mange andre museale lokale. Vi tar hele året imot bestilling til alt fra storslåtte selskaper til bestilling av enkel lunsj eller middag.

Målgruppene er sammensatte, fra det daglige besøket av lokalbefolkningen, til nasjonale og internasjonale turister som besøker museets mange avdelinger samt selskap, kurs og konferansemarkedet. I tillegg har Restaurant Norveg ansvar for å lage mat til 150 ansatte i Telenors kantine året rundt og serverer varmmat 3 dager i uka.

Våre tilbud er i dag:

  • Sommerrestaurant og Museumskafe
  • Selskaper
  • Catering
  • Kantine
  • Kurs og konferanse

Vi tilbyr:

  • Fast, sikker stilling med utviklingsmuligheter
  • Lønn og pensjon i h.t. museumsoverenskomsten

Vi krever:

  • Fagbrev som kokk
  • Erfaring fra tilsvarende stilling
  • Det vil bli lagt vekt på at søker både gjennom utdannelse og/eller erfaring kan dokumentere evne til å fylle arbeidsoppgavene.

Du må kommunisere muntlig og skriftlig på norsk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos:

Salgs- og markedsleder Linn Ofstad, mobil: 412 15 264 [email protected]

Avdelingsleder Charles Utvik, mobil: 452 70 977 [email protected]

Adm.konsulent Tone Lise Stene, mobil: 488 80 020 [email protected]

Søknadsfrist for stillingen er 31. oktober 2016

Søknad med attester og vitnemål sendes:

Museet Midt IKS Avd. Kystmuseet i Nord-Trøndelag Strandgata 7,  7900 Rørvik eller email: [email protected]

 

Om Kystmuseet og Museet Midt iks

Museet Midt er en regional museumsorganisasjon for Namdalen, og består av 4 ulike avdelinger; Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Norsk Sagbruksmuseum, Namdalsmuseet og Kunstmuseet Nord-Trøndelag. I tillegg har virksomheten 2 distriktskonservatorer som yter faglig bistand til 6 medlemskommuner.

Kystmuseet har hovedbase i Rørvik, Vikna kommune, og ivaretar et lokalt og regionalt ansvar for forskning, forvaltning og formidling av kystkultur. Kystmuseets mest profilerte bygg er Norveg – senter for kystkultur og kystnæring – et av de mest spektakulære bygg på Norskekysten. I tillegg forvalter museet Berggården og ei bryggerekke i Rørvik. Kystmuseet har også forvaltningsansvar for det eneste fredete fiskeværkulturmiljøet i Norge – Sør-Gjæslingan – som fikk denne statusen i 2010, og har 22 fredete hus og anlegg, og for Vågsenget på Mellom-Vikna. I alt forvalter Kystmuseet i Nord-Trøndelag 63 bygg, samt 57 åpne bruksbåter og to fartøy, og en større gjenstands- og fotosamling. Kystmuseet skal i de kommende år realisere et kombinert magasin og utstillingshall for deler av båtsamlingen. Kystmuseet er et viktig møtested, og hadde sist år 39 000 besøkende. Museet gjennomfører i løpet av året en rekke arrangementer og viser flere temporære utstillinger. Matkultur er en viktig del av formidlingen ved kystmuseet, og ivaretas av restauranten ved Norveg. Kystmuseet ble i 1997 kåret til Årets museum i Norge, og er utpekt til å være et FYRTÅRN i Trøndelags reiselivsstrategi. Museet deltar også i flere nasjonale museumsnettverk. Staben ved Kystmuseet utgjorde i 2015 15 årsverk.