Nytt fundament for fiskebruket i Sør-Gjæslingan

Sør-Gjæslingan ligger utsatt til med Folla og storhavet som nærmeste nabo. Ofte blåser det opp til storm og havbåra bryter innover land. Særlig fiskebruket har fått hard medfart de senere år. Så kraftig juling at hele fundamentet for bruket sto i fare for å rase sammen.

I løpet av våren og forsommeren har Kystmuseet hatt et omfattende prosjekt for å utbedre disse skadene. Arbeidet har vært utført av firmaet Sea Services og ledet av Kjell Sørensen, som er museets arbeidsleder. Det er konservator Kristin Kjønsø som har planlagt og ledet hele prosjektet, som nå er i ferd med å avsluttes.

IMG_2125A

Fiskebruket har vært jekket opp, samtidig som det er lagt nytt steinfundament og støpt seks nye kar for, bokstavelig talt, å gi bygningen et nytt fundament å stå på.

10 kopi

Prosjektet har vært et betydelig løft for museet og har en kostnadsramme på om lag halvannen million kroner. Men arbeidet som er utført bidrar til at bygningen kan stå trygt i mange år framover. Fiskebruket er et av signalbyggene i det fredede fiskeværet Sør-Gjæslingan.

IMG_2128BFirmaet Sea services som har utført arbeidet i Sør-Gjæslingan har hatt med egen ferje som arbeidsplattform, men også som «hotellskip» for arbeiderne.