Vil du oppleve ramsalt historie og ekte kystkultur i sjarmerende omgivelser? Kystmuseet i Nord-Trøndelag søker etter turistvert i Sør-Gjæslingan for sommeren 2016.

Vi har behov for en engasjert, allsidig, selvstendig, ansvarsbevisst, utadvendt og serviceinnstilt turistvert i perioden fra ca. 15. mai – ca. 1. september 2016 til det unike fiskeværet i Sør-

Sør-Gjæslingan , Vikna, Norway. Foto: Martin Jehnichen

Sør-Gjæslingan. Foto: Martin Jehnichen

Gjæslingan. Turistverten skal sørge for best mulig service overfor besøkende, gjester og kunder.

Fiskeværet er fredet og er, som det eneste i Norge, også fredet som kulturmiljø.

Sør-Gjæslingan er en øygruppe som ligger sørvest for Rørvik, Vikna og har anløp av hurtigbåt fire ganger i uka i sommerhalvåret. Museet eier over 20 hus i fiskeværet og de autentiske buene leies ut for overnatting. Til sammen disponerer vi 75 sengeplasser. Været har også en original butikk som holdes åpent i korte perioder for salg av enkle handelsvarer.

Noen av de viktigste arbeidsoppgavene:

 • Vertskap for besøkende gjester
 • Innsjekking og utsjekking av gjester
 • Klargjøring av rorbuene
 • Omvisning og guiding
 • Formidling
 • Butikkdrift inkludert bestilling av varer
 • Renhold inkludert vasking
 • Noe hagearbeid
 • Forefallende arbeid

Sør-Gjæslingan har en unik historie gjennom hundrevis av år, og var i sin tid et av de viktigste fiskeværene sør for Lofoten. Formidling av denne historien er sentral for Kystmuseet og det er viktig at verten setter seg inn i denne historien og arbeidet for bevaring av fiskeværet. I tillegg til verten, har museet også restaureringshåndverkere i sving ved fiskeværet.

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig at du har erfaring fra butikkdrift og hotelldrift.
 • Du må inneha praktiske evner og må kunne benytte IT verktøy.
 • God framstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig. Du må beherske engelsk muntlig og helst også tysk.
 • Verten må kunne ro.

Betingelser:

Museet stiller egen gratis hus til disposisjon for turistverten. Dersom det er ønskelig er Kystmuseet åpne for at man kan fordele arbeidsperioden på flere.

Du må beherske bruk av IT som verktøy i det daglige arbeidet, være over 18 år og gjerne ha erfaring fra lignede arbeid. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønn og pensjon i KLP i h.t. museumsoverenskomsten.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos:

Seksjonsleder/konservator Kristin Kjønsø, tlf. 488 80 021 eller [email protected] eller avdelingsleder Charles Utvik, tlf. 488 80 045 eller [email protected]

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes: Museet Midt IKS, Strandgata 7, 7900 Rørvik eller via e-post [email protected].

Søknadsfrist: 29. mars 2016

Museet Midt IKS

Museet Midt iks er en regional museumsorganisasjon for Namdalen og består av 4 ulike avdelinger; Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Norsk Sagbruksmuseum, Namdalsmuseet og Kunstmuseet i Nord-Trøndelag. I tillegg har virksomheten 2 distriktskonservatorer som yter faglig bistand til 6 medlemskommuner.