Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Rørvik søker etter utadvendte, omgjengelige, serviceinnstilte, selvstendige publikumsverter og servitører for arbeid i resepsjonen i Kystkultursenteret Norveg og Restaurant Norveg sommersesongen 2016.

Museet åpner restauranten daglig fra kl. 10 – 20 i juli. I tillegg har vi åpen kafe i juni og august fra kl. 10 – 16.

Arbeidsoppgavene baserer seg på

Servering
Resepsjonsarbeid
Forefallende arbeid

Det er en fordel om du har erfaring fra lignende arbeid.

Det kreves at du behersker norsk, muntlig og skriftlig samt minst ett fremmedspråk, preferert engelsk eller tysk.

Du må beherske bruk av IT som verktøy i det daglige arbeidet, være over 18 år og gjerne ha erfaring fra lignende arbeid.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønn og pensjon i h.t. museumsoverenskomsten.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos: Salgs- og markedsleder Linn Ofstad – mobil: 412 15 264 [email protected] eller avdelingsleder Charles Utvik Mobil: 488 80 045 [email protected]

Søknadsfrist for stillingene er 13. april 2016   

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes:

Museet Midt IKS, Avd. Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Strandgata 7, 7900 Rørvik eller [email protected]

Om Museet Midt IKS

Museet Midt er en regional museumsorganisasjon for Namdalen, og består av 4 ulike avdelinger; Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Norsk Sagbruksmuseum, Namdalsmuseet og Kunstmuseet Nord-Trøndelag. I tillegg har virksomheten 2 distriktskonservatorer som yter faglig bistand til 6 medlemskommuner.

Kystmuseet har hovedbase i Rørvik, Vikna kommune, og ivaretar et lokalt og regionalt ansvar for forskning, forvaltning og formidling av kystkultur.  Kystmuseets mest profilerte bygg er Norveg – senter for kystkultur og kystnæring – et av de mest spektakulære bygg på Norskekysten. I tillegg forvalter museet Berggården og ei bryggerekke i Rørvik. Kystmuseet har også forvaltningsansvar for det eneste fredete fiskeværkulturmiljøet i Norge – Sør-Gjæslingan – som fikk denne statusen i 2010, og har 22 fredete hus og anlegg, og for Vågsenget på Mellom-Vikna. I alt forvalter Kystmuseet i Nord-Trøndelag 63 bygg, samt 57 åpne bruksbåter og to fartøy, og en større gjenstands- og fotosamling. Kystmuseet skal i de kommende år realisere et kombinert magasin og utstillingshall for deler av båtsamlingen.

Kystmuseet er et viktig møtested, og hadde sist år 39 000 besøkende. Museet gjennomfører i løpet av året en rekke arrangementer og viser flere temporære utstillinger. Matkultur er en viktig del av formidlingen ved kystmuseet, og ivaretas av restauranten ved Norveg. Kystmuseet ble i 1997 kåret til Årets museum i Norge, og er utpekt til å være et FYRTÅRN i Trøndelags reiselivsstrategi. Museet deltar også i flere nasjonale museumsnettverk. Staben ved Kystmuseet utgjorde i 2015 15 årsverk.