Kystmuseet i Nord-Trøndelag/Norveg søker etter MUSEUMSVERT sommeren 2016

Er du klar for å formidle kystkultur på museet i Rørvik i sommer?

Kystmuseet i Nord-Trøndelag har foruten Kystkultursenteret Norveg med utstillinger og restaurant, 6 eldre bygninger i Rørvik sentrum som er åpne for publikum om sommeren. Dette er brygger og naust med båter og bruk, tjenerbolig i Berggårdshagen, handelsstedet Berggårdens utstillinger og utstilling i Norsk Telemuseum.

Vi søker etter museumsvert/guide/kafévert for formidling av kulturhistorie, og som vertskap i Berggårdskaféen, som er åpen hver dag 1200-1430 i juli. I tillegg er det historisk vandring kl. 1100 og fortellerteater kl. 1500, der guiden går i rolle som tjenestefolk hos Berg anno 1909.

Tausa Pernille i fortellerteateret "Å friste tilværelsen"

Fortellerteateret Rørvik anno 1909

Vi søker etter guider som er:

  • interessert i historie
  • selvstendige
  • utadvendte og omgjengelige
  • liker å formidle
  • har god fremstillingsevne – muntlig og skriftlig – i norsk og engelsk

Du bør:

  • ha interesse for drama/teater

Vi tilbyr:

Lønn i ht. museumsoverenskomsten
Pensjon i KLP
Jobb i perioden fra siste uka i juni og hele juli, i tidsrommet 0930-1630, i turnus.
Er dette jobben for deg?

Send en kortfattet søknad med CV og kopier av vitnemål og attester til [email protected] eller postadresse: Museet Midt IKS, Strandgata 7, 7900 Rørvik

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos: Formidlingsansvarlig Nina Grindvik Sæternes, tlf. 48880027, eller avdelingsleder Charles Utvik, tlf. 48880045

Søknadsfrist: 5. april 2016

Om Museet Midt IKS

Museet Midt iks er en regional museumsorganisasjon for Namdalen og består av 4 ulike avdelinger; Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Norsk Sagbruksmuseum, Namdalsmuseet og Kunstmuseet i Nord-Trøndelag. I tillegg har virksomheten 2 distriktskonservatorer som yter faglig bistand til 6 medlemskommuner.