Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Rørvik søker etter KOKKER til RESTAURANT NORVEG og KANTINE TELENOR sommersesongen 2016.

Museet åpner RESTAURANT NORVEG kl. 10 – 20 daglig i sommersesongen i juli. I tillegg har vi i juni og august åpen kafe fra kl. 10 – 16. Vi har dessuten en del arrangement og bestillinger utover den faste åpningstiden.

Kjøkkensjef Andreas Holmboe ved Restaurant Norveg

Kjøkkensjef Andreas Holmboe, Restaurant Norveg

Vi søker dessuten ferievikarer i kantina ved Telenor på Rørvik som vi drifter.

Restauranten knyttes opp imot museets faglige forankring (kystkultur/kystnæringer) og er basert på lokale råvarer.

Målgruppene er sammensatte, fra det daglige besøket av lokalbefolkningen, til nasjonale og internasjonale turister som besøker museets mange avdelinger samt selskap, kurs og konferansemarkedet.

Det vil bli lagt vekt på at søker både gjennom utdannelse og/eller erfaring kan dokumentere evne til å fylle arbeidsoppgavene.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det kreves at du kan kommunisere muntlig og skriftlig på norsk.

Lønn og pensjon i h.t. museumsoverenskomsten.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos:

Salgs- og markedsleder Linn Ofstad   Mobil: 412 15 264 [email protected] eller avdelingsleder Charles Utvik Mobil: 488 80 045 [email protected]

Søknadsfrist for stillingene er 13. april 2016. 

Søknad med attester og vitnemål sendes: Museet Midt IKS  –  Avd. Kystmuseet i Nord-Trøndelag ,  Strandgata 7, 7900 Rørvik  eller email: [email protected]

Om Museet Midt IKS

Museet Midt er en regional museumsorganisasjon for Namdalen, og består av 4 ulike avdelinger; Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Norsk Sagbruksmuseum, Namdalsmuseet og Kunstmuseet Nord-Trøndelag. I tillegg har virksomheten 2 distriktskonservatorer som yter faglig bistand til 6 medlemskommuner.

Kystmuseet har hovedbase i Rørvik, Vikna kommune, og ivaretar et lokalt og regionalt ansvar for forskning, forvaltning og formidling av kystkultur.  Kystmuseets mest profilerte bygg er Norveg – senter for kystkultur og kystnæring – et av de mest spektakulære bygg på Norskekysten. I tillegg forvalter museet Berggården og ei bryggerekke i Rørvik. Kystmuseet har også forvaltningsansvar for det eneste fredete fiskeværkulturmiljøet i Norge – Sør-Gjæslingan – som fikk denne statusen i 2010, og har 22 fredete hus og anlegg, og for Vågsenget på Mellom-Vikna. I alt forvalter Kystmuseet i Nord-Trøndelag 63 bygg, samt 57 åpne bruksbåter og to fartøy, og en større gjenstands- og fotosamling. Kystmuseet skal i de kommende år realisere et kombinert magasin og utstillingshall for deler av båtsamlingen.

Kystmuseet er et viktig møtested, og hadde sist år 39 000 besøkende. Museet gjennomfører i løpet av året en rekke arrangementer og viser flere temporære utstillinger. Matkultur er en viktig del av formidlingen ved kystmuseet, og ivaretas av restauranten ved Norveg. Kystmuseet ble i 1997 kåret til Årets museum i Norge, og er utpekt til å være et FYRTÅRN i Trøndelags reiselivsstrategi. Museet deltar også i flere nasjonale museumsnettverk. Staben ved Kystmuseet utgjorde i 2015 15 årsverk.