Ved KYSTMUSEET I NORD-TRØNDELAG i RØRVIK er det ledig 100 %-stilling som SERVICELEDER / VERT

De viktigste arbeidsoppgavene vil være:

 • Resepsjon, museumsbutikk, restaurant og konferansesal.
 • Hovedansvar for tilrettelegging, koordinering og gjennomføring av ulike typer arrangement.
 • Vertskapsrolle overfor besøkende og gjester
 • Delta i salg og markedsføring
 • Opplæring av personale
 • Forefallende arbeid

Krav til søker:

 • Kompetanse og praktisk erfaring relevant for stillingen, herunder ledererfaring
  Relevant utdanning tilsvarende restaurant, service og/eller hotellfag
  Gode samarbeidsevner
  Evne til å bygge team men også arbeide selvstendig
  God fremstillingsevne muntlig og skriftlig i norsk, engelsk og tysk
  Fleksibilitet
  Førerkort kl. B

Vi søker en utadvendt person som innehar gode samarbeidsevner. En person som kan arbeide målrettet, selvstendig og strukturert. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Fast 100 % stilling
 • Lønn i h.t. tariff
 • Pensjonsordning i KLP
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Kontorsted i Kystkultursenteret NORVEG
 • Godt arbeidsmiljø

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos:

Avdelingsleder Charles Utvik på tlf. 48 88 00 45, e-post [email protected]

eller salg og markedsleder Linn Ofstad tlf. 412 15 264, e-post [email protected]

Søknad med CV sendes til:

Museet Midt IKS, Strandgata 7, 7900 Rørvik eller via e-post: [email protected]

Stillingsutlysning SERVICELEDER

Søknadsfrist: 14. februar 2016

Dette er Museet Midt

Museet Midt IKS er museet for Namdalen og har fire avdelinger; Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Namdalsmuseet, Norsk Sagbruksmuseum og Kunstmuseet Nord-Trøndelag. I tillegg har virksomheten 2 distriktskonservatorer som yter faglig bistand til 6 medlemskommuner.

Avdelingen KYSTMUSEET I NORD-TRØNDELAG har en stab på ca. 15 årsverk med bred kompetanse innenfor formidling, forskning, samlingsforvaltning, bygningsvern og restaurantdrift. Kystmuseet er ett lokalt museum med ett regionalt ansvar for kyst og kystkultur og ett nasjonalt ansvar for det frede kulturmiljøet fiskeværet Sør-Gjæslingan.