Maleriutstillingen «Etter stormen kommer stilla» av Einar Berger

Maleriet "Etter storm kommer stilla" av Einar Berger.

Maleriet «Etter storm kommer stilla» av Einar Berger.

.Denne utstillingen er kommet i stand på grunn av et samarbeid mellom eieren , Magne Olav Aarsand Brevik og Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Norveg. Einar Berger-samlingen er en del av Magne Olavs kunstsamling og består pr. i dag av 34 oljemalerier.

Magne Olav Aarsand Brevik er fra Bindal og har som skuespiller vært tilknyttet Norveg ved forskjellige anledninger. Blant annet er det han som er «stemmen» når du besøker Norvegs faste utstilling om livet langs kysten.

Magne er sterkt opptatt av Namdalens store diktere Olav Duun og Magnhild Haalke og har lest inn flere lydbøker av disse. Deriblant kan nevnes «Medmenneske», «Ragnhild», «Siste leveåret» og «Mennesket og maktene» av Olav Duun. Dessuten «Allis sønn» av Magnhild Haalke. Disse, samt en CD-plate med noveller av Olav Duun og Ragnhild Jølsen er å få kjøpt her i Norveg.

Om Einar Berger

Maleren Einar Berger

Maleren Einar Berger

Det er i år 125 år siden det ble født en liten gutt i Finnkroken på Renøy mellom Tromsø og Hammerfest. Det var Einar Halvdan Berger. Faren, Even Berger var derfra, mens moren Serina var fra Tamsøy på Finnmarkskysten. Moren mistet tidlig sin far på havet, likevel ble alle brødrene fiskere og sjøfolk. Finnkroken var den gangen bare bebodd av åtte familier og der tilbrakte Einar barndommen sammen med sine brødre og søstre.  Sitt yrkesliv startet Einar Berger ombord på fiskeskøyter og allerede som tiåring var han med faren på fiske. Senere i livet arbeidet han som kokk,  selger, poståpner, disponent, skipsekspeditør og gruveeier. Sin kone, Kristina Mydske, fant han i Svolvær mens han var landhandler der en periode. Han var nok ingen forretningsmann og butikken gikk konkurs. I 1920 slo han seg ned i Oslo som fiskehandler, men heller ikke det ble noen suksess. Han skriver selv;

«Jeg passet ikke til å handle med folk,  å prutte å gnage; den smålige kremmertilværelsen var ikke noe for meg. Jeg lengtet alltid mer og mer tilbake til det frie, farlige livet på havet, desto mer jeg solgte min margarin og mine buljongterninger.»

Einar hadde lenge tegnet og malt, og i 1926 bestemte han seg for å satse på maleriet. Han fikk undervisning hos nordlandsmaleren Ola Abrahamsson i Oslo, men sluttet etter ti timer. Ellers hadde han ingen formell kunstutdanning. I 1929 hadde han sin første utstilling i Tønsberg. Betydelig oppmerksomhet og strid vakte han i Oslo da han stilte ut sine bilder på tredvetallet. På Høstutstillingen deltok han kun en gang, i 1934. Etter en utstilling hos Blomqvist Kunsthandel i Oslo ble han i 1935 invitert til Tyskland der han holdt en rekke utstillinger. Året etter i Paris og i 1938 i Nederland, USA, Italia og Sverige. Han er i dag representert i flere anerkjente gallerier, bl.a. Jeu de Paume-museet i Paris og Deutche Staatsgallerie i Stuttgart.

Under krigen «kullseilte» Einar Berger i den forstand at han kom i et motsetningsforhold til et flertall av sine landsmenn. Hans kunst ble derfor – av forståelige grunner – lite påaktet i etterkrigstiden. Han oppholdt seg mye i Sverige i årene etter krigen.

Einar Berger er blitt kalt «Lofotmaler». Som fisker unngikk han døden flere ganger. Storm og uvær var hans motivkrets. Færingen ble hans maleriske fremkomstmiddel. Men uvær kan også ende med forlis – noe hans eget liv ble et eksempel på. Einar kunne også male stillheten i den mektige nordlandsnaturen, landligge,  og dessuten  skildre de som satt hjemme og ventet. Noe denne utstillingen også viser. Einar Halvdan Berger var fra 1925 bosatt på Holman i Asker sammen med sin familie, hvor han også døde den 19.mai 1 1961.

Etter at utstillingen er over vil Norveg deponere på bildene, som kommer til å bli hengene slik at publikum også i fremtiden har glede av Einar Berges kunst.

Magne Olav Aarsand Brevik