Kystmuseet i Nord-Trøndelag søker etter KOKK

som vil være med å utvikle og drive ett spennende matkonsept ved museets mange og varierte avdelinger basert på lokale råvarer. Basen for virksomheten vil ligge i KYSTKULTURSENTERET NORVEG, med varmkjøkken, kontor og andre fasiliteter. RESTAURANT NORVEG er åpent hele året på bestilling for selskaper/grupper og er i tillegg åpent daglig i sommersesongen. Resten av året har vi museumskafe og lørdagskafe med hjemmebakte kaker. Fra 1. 9. skal vi i tillegg drive kantina i Søsterskipet for ca 140 ansatte ved Telenors anlegg på Rørvik.

Virksomheten må knyttes opp mot museets faglige forankring (kystkultur/kystnæringer) og utvikles på en måte som underbygger dette. Målgruppene er sammensatte, fra det daglig besøket, kantinedriften, selskaper, til nasjonale og internasjonale turister som besøker museets mange avdelinger samt kurs og konferansemarkedet.

Det vil bli lagt vekt på at søker både gjennom utdannelse og/eller erfaring kan dokumentere evne til å fylle arbeidsoppgavene slik disse fremgår av stillingsinstruksen. Alle ansatte skal bidra til at virksomheten drives innenfor gitte økonomiske rammer.

Personlige egnethet vil bi vektlagt. Kjennskap til bedriften er en fordel. For stilllingen gjelder følgende:

  • Du må være MÅLBEVISST, RESULTATORIENTERT og ENTUSIASTISK
  • Ha utpregede RELASJONSBYGGENDE evner og være FLEKSIBEL
  • Være SELVSTENDIG, men samtidig jobbe i team
  • Være INITIATIVRIK og SELVGÅENDE
  • SOSIAL, og trives i samvær med folk
  • Trives med høyt tempo i en hektisk hverdag.

Det kreves at du kan kommunisere muntlig og skriftlig på norsk.

Lønn i h.t. tariff.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos:

Kjøkkensjef Andreas Holmboe                Mobil: 488 80 025            [email protected] eller

Avdelingsleder Charles Utvik     Mobil: 488 80 045            [email protected]

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes: Museet Midt iks, Avd. Kystmuseet, Strandgata 7, 7900 Rørvik eller via e-post [email protected]

Søknadsfrist for stillingen er 31. juli 2015

 

Om museet;

Museet Midt er en regional museumsorganisasjon for Namdalen, og består av 5 ulike avdelinger; Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Norsk Sagbruksmuseum, Namdalsmuseet, Kunstmuseet Nord-Trøndelag og Avdeling for Bygdesamlinger. Det største museet, Kystmuseet i Nord-Trøndelag, er også administrasjonssted for Museet Midt. Kystmuseet har hovedbase i Rørvik, Vikna kommune, og ivaretar et lokalt og regionalt ansvar for forskning, forvaltning og formidling av kystkultur.  Kystmuseets mest profilerte bygg er Norveg – senter for kystkultur og kystnæring – et av de mest spektakulære bygg på Norskekysten. I tillegg forvalter museet Berggården og ei bryggerekke i Rørvik. Kystmuseet har også forvaltningsansvar for det eneste fredete fiskeværkulturmiljøet i Norge – Sør-Gjæslingan – som fikk denne statusen i 2010, og har 22 fredete hus og anlegg, og for Vågsenget på Mellom-Vikna. I alt forvalter Kystmuseet i Nord-Trøndelag 63 bygg, samt 57 åpne bruksbåter og to fartøy, og en større gjenstands- og fotosamling. Kystmuseet skal i de kommende år realisere et kombinert magasin og utstillingshall for deler av båtsamlingen.

Kystmuseet er et viktig møtested, og hadde sist år 38 000 besøkende. Museet gjennomfører i løpet av året en rekke arrangementer og viser flere temporære utstillinger. Matkultur er en viktig del av formidlingen ved kystmuseet, og ivaretas av restauranten ved Norveg. Kystmuseet ble i 1997 kåret til ”Årets museum” i Norge, og er utpekt til å være et FYRTÅRN i Trøndelags reiselivsstrategi. Museet deltar også i flere nasjonale museumsnettverk. Staben ved Kystmuseet utgjorde i 2014 15 årsverk.