NRK Trøndelag vil sende flere innslag om kystkulturen på radioen straks på nyåret. Direktør for Museet Midt iks, Sigmund Alsaker er i den sammenheng intervjuet av NRK’s Kjartan Trana. Videre blir det også innslag med konservator Kristin Kjønsø og avdelingsleder Charles Utvik ved Kystmuseet Norveg.

NRK's Kjartan Trana intervjuer direktør i Museet Midt iks, Sigmund Alsaker

NRK’s Kjartan Trana intervjuer direktør i Museet Midt iks, Sigmund Alsaker

Det vil bli inntil 13 temaer som blir presentert. Vi vil komme tilbake på nærmere tidspunkt og evt. linker til innslagene.