Fra uke 29 til 34 har restaureringshåndverker Christiaan van Gaal jobbet på Skjærgård senior for årlig kontroll av treverket og bunnsmøring.

20140717_122520

På to steder var det synlige skader på dekk, men etter nærmere inspeksjon fant jeg flere steder hvor det var nødvendig å skifte dekksplankene. Når båten sto på slip var det tydelig at vi måtte etterdrive ca. 25 meter nat under vannlinje.

Den største skaden var på dekk fantes på hekken mot kravell
Tilstand av styremaskin var ok, unntatt overflate. Tre klosser var dårlig med råteskade og lut-råte. Dekk under klosser var ok
Fylle den gamle spikerhull.
P7181934
Hylsetømmeret var stort sett ok, men her ser du tydleg mer lut-råte.
Jeg fjernet lut-råte og behandle treverket med Boracol. Årsaken av lut-råte kan bli strømlekkasje, eller at to metaler er i kontakt med hverandre.
nye klosser
20140804_135647
Driving av nytt dekk
Bek på bakken var dårlig. Jeg fjernet alt gamle bekk og kontrollerte drev
Dar dekksplank møtte lugarkappe, var den dårlig på begge sider.
Jeg fjernet nødvendige lengder samt fjernet rust med skraper og rust fjerner. Deretter ble det malt med grunning.
Dekksbjelke under lugarkappe er veldig dårlig. Det var ingen tid til å reparere skade.
Ny dekksplank (furu) er montert og dekk er delvis drevet på nyt.
Hele dekket har nytt bekk og er smurt med en blanding av rå linolje (60%), terpentin (20%), milebrant tre tjære (15%) og antiparasit.
På hekken fantes enda en dårlig plank.
Det var en gamle reparasjon av reimer og drevreim.
Mellom bakkplank og luke var det flere dårlige planker.
Jeg har skiftet to.
. Hudplankene var i god stand, men drev var dårlig på flere steder.

 

Der var liten groe, gamle bunnsmøring var stort sett ok men synkanoder var nesten alle borte.

Der var liten groe, gamle bunnsmøring var stort sett ok men synkanoder var nesten alle borte.