Kystmuseet Norveg har tatt over den unike Leirvik-samlinga. Samlinga, som består av over 1000 små og store gjenstander, ble flyttet til Rørvik i slutten av august. Meningen er at den på sikt skal utstilles permanent i Nordli-huset. Det er Jorun Leirvik som har gitt denne spesielle gaven til Kystmuseet Norveg.

Peter Jæger Leirvik var født i 1892 og startet allerede i 1907, som femtenåring, å samle historiske gjenstander. De første gjenstandene ble oppbevart i stabburet på hjemgården i Leirvika i Nærøy. I 1963 åpnet Leirvik samlinga for publikum. Den var da plassert i det gamle våningshuset hvor den har vært fram til nå. Peter døde i 1969 og fra da av har svigerdattera Jorun og sønnen Sveinung drevet museet. De siste årene har Jorun hatt ansvaret alene. Alltid med gratis inngang og gratis kaffe til hundrevis, ja tusenvis, av gjester som har vært innom i løpet av årene.

Peter Jæger Leirvik laget en egen inntaksbok og et eget kartotek for alle gjenstandene som er samlet. Hovedtyngden av materialet er fra 1700- og 1800-tallet, men det er gjenstander som er enda eldre og noe som er av nyere dato. Det er et bredt utvalg av tidstypiske bruksgjenstander som var vanlig i bruk på gårder, men også et ganske komplett skomakerverksted. I samlingen er det også en del bøker.

Planen er at Leirvik-samlinga skal utstilles permanent i Nordli-huset like ved Berggården i Rørvik. Går alt etter planen kan utstillingen åpnes for publikum forhåpentligvis allerede til sommersesongen 2015.