Båtfunnet ved Inner-Fjærangen i Nærøy tidlig på 1990-tallet er av nasjonal verdi.

Treverket som ble funnet ved graving av grøft ved Salsvatnet i Nærøy, er nå datert til å være fra tiden mellom år 890 og 1020. Dvs. fra vikingetid. Det er få funn av båter fra denne tiden, som har vært intakt med tremateriale. Derfor har dette nasjonal betydning, mener direktør Sigmund Alsaker. Gjenstandene som ble funnet var ei åre, lik den vi bruker i dag, fragment av en kjøl samt mulig bordgang.

En utfyllende artikkel vil komme.