Næringsforeningen i Trondheim og Handelskammaren Mittsverige har gjennom prosjektet Grenseløse bransjemøter etablert en ny møtearena for bedrifter i Trøndelag og Jämtland. Areanaen har fått navnet Business Relations Arena.

Museet Midt iks ved Kystmuseet Norveg er deltaker i prosjektet sammen med et trettitals reiselivsaktører fra Jämtland, Sør- og Nord-Trøndelag. Prosjektet varer fra medio september 2013 til sommeren 2014. Målet er å utvikle felles unike reiselivsprodukter for internasjonale ferie og fritidsbesøkende på rundreise i Skandinavia og i vår region.

Mer informasjon om prosjektet finnes på Interreg.no og Facebooksiden til Business Relations Arenalogo Business Relations Arena.