Kystmuseet i Nord-Trøndelag stenger utleieaktiviteten for sesongen 2013 på Sør-Gjæslingan. Aktiviteten begrenser seg i 2013 kun til kulturvernoppgaver knyttet til det fredete bygningsmiljøet.

Dette vil ramme tilbudet til våre gjester fordi butikk, turistvert og tjenester knyttet til toalettfasiliteter og strøm blir lagt ned.

(I ettertid har Vikna kommune bestemt at handicaptoalettet skal holdes åpent).

Sør-Gjæslingan

Det fredede fiskeværet Sør-Gjæslingan

Årsakene til avgjørelsen skyldes i første rekke forhold som ligger utenfor museets myndighetsområde:

  • FosenNamsos sjø har pålagt seg selv å stenge ned hurtigbåtanløpet på Sør-Gjæslingan for 2013. Bakgrunnen er kaianleggets tilstand. Inntil de har en skriftlig garanti for at kaia er forsvarlig å legge til og sikret for publikum innstiller de sine anløp. Så lenge det råder uenighet og uklarheter rundt hvem som har ansvar for vedlikehold og sikkerhet får verken Fosen Namsos Sjø eller museet noen klarhet i hva som vil skje med kaianlegget. Manglende forutsigbarhet og kommunikasjon setter museet i en svært problematisk situasjon i forhold til besøkende på Sør-Gjæslingan
  • Nye pålagte utgifter i forbindelse av driftingen av fiskeværet har blitt forelagt museet midt i forberedelsene til sesong, uten at museet har hatt mulighet til å påvirke eller budsjettere dette inn for 2013.

Helt siden disse forholdene ble kjent for oss har vi forsøkt å finne løsninger og få de ulike aktører til å fatte beslutninger som kunne ha gjort det mulig å drive fiskeværet som normalt.

Ut fra disse forholdene ser museet seg dessverre tvunget til å holde stengt sesongen 2013. Vi beklager avgjørelsen på det sterkeste. Ut fra en helhetlig vurdering er museet stilt i en umulig situasjon, og har ikke annet valg enn å stenge ned deler av virksomheten.

Det er behov for å samle seg om en felles visjon og målsetting om hvilken rolle Sør-Gjæslingan skal spille i framtiden for regionen, og at det etableres prosedyrer rundt forutsigbarhet, roller, praksis og ansvarsdeling. Sør-Gjæslingan fortjener en framtidig ansvarlig, økonomisk og helhetlig plan for hvordan landets eneste fredete fiskevær best mulig kan ivaretas for framtiden. Aktørene må ha en felles strategi og forståelse rundt økonomiske forpliktelser, retningslinjer, kommunikasjonslinjer og standardprosedyrer. Vi håper at forholdene kan legges til rette slik at dette unike fiskeværet kan åpnes for utleie igjen for sesongen 2014.