Kultur- og naturopplevelser på Namdalskysten

Visningssenter SalmoNor

På Kystmuseet Norvegs mange arenaer og bespisningstilbud fra Restaurant Norveg er vi behjelpelig med å sette sammen unike tilbud til våre gjester.

I utstillingen i Norveg finner du også utstilling om havbruk. Dette er del av den ordinære utstillingen, men tilhører visningssenteret.

Samarbeidet med SalmoNor bidrar også til opplevelser i skjærgården

Samarbeidet mellom Kystmuseet Norveg og SalmoNor om visningssenter for havbruk har også i år tre faste ukentlig avganger fra Rørvik i tidsrommet 27. juni – 4. august. Her kan du som enkeltgjest bestille tur. VI KOMMER TILBAKE PÅ DETALJENE I TURENE.

De faste turene går til ett av lakseanleggene. Dette gjelder hver tirsdag og fredag i tidsrommet 27. juni til 4. august. I tillegg torsdag 29. juni, onsdag 26. juli og lørdag 29. juli (i f.m. Rørvikdagene) og torsdag 3. august. Torsdagene i juli går ferden videre til Sør-Gjæslingan.

«En unik tidsreise i sjømathistorien» for individuelle gjester

De lange tidslinjene skisseres når vi iscenesetter visningsturen  «En unik tidsreise i sjømathistorien» – fra tidligere tiders fiske fra åpen båt og rorbuliv til dagens produksjon av laks på topp moderne havbruksanlegg. I tillegg til faste avganger har vi også for inneværende år satt opp pakketilbud tilpasset ulike målgrupper.

Sør-Gjæslingan , Vikna, Norway. Foto: Martin Jehnichen

Sør-Gjæslingan , Vikna, Norway. Foto: Martin Jehnichen

Det fredete fiskeværet Sør-Gjæslingan er ei perle på Namdalskysten, og det er ikke overraskende at mange av våre gjester har etterspurt muligheten om å kombinere besøket på merdkanten med et besøk i fiskeværet.  Både tilreisende turister og lokalbefolkning som ved charteropplegg besøkte både det historiske fiskeværet og de moderne laksemerdene, opplevde dette som en spennende reise. I sommer vil også enkeltturister få mulighet til å delta på denne «tidsreisen» i sjømathistorien. Torsdagene i juli kl. 09.45 vil m/s Sunniva ha avgang fra Norvegs flytebrygge, og først sette kurs for ett av SalmoNors lakseoppdrettsanlegg. Her forteller røkterne om livet på et fullskala, moderne oppdrettsanlegg. Videre går ferden til Sør-Gjæslingan hvor Kystmuseet Norvegs rorbuvert byr på omvisning i fiskeværet og en enkel lunsj. Gjestene får ca 1,5 time på land i Sør-Gjæslingan, og totalt vil turen vare i ca fem timer.

Disse avgangene er et attraktivt supplement til rutebåtavgangene til fiskeværet ellers i uka.  Det vil også være mulig for våre gjester å kombinere denne avgangen med å bo på museum i Sør-Gjæslingan, og benytte annen rutegående transport for å komme seg hjem igjen. For dette tilbudet; ta kontakt på telefon 48 88 00 24 eller post@museetmidt.no.

M/S Sunniva tar 12 passasjerer.

Her finner du mer informasjon om turer for grupper inntil 24 personer.